Economische crisismonitor

De economische crisis- en herstelmonitor van Breda bundelt relevante onderzoeken en cijfers en past deze toe op de Bredase situatie. Zo ontstaat, zo goed als momenteel mogelijk, een beeld van wat de coronacrisis op economisch gebied voor Breda gaat betekenen.

De crisis- en herstelmonitor bevat:

  • Een korte samenvatting.
  • Het macro economisch beeld met doorvertalingen van alle economische ramingen. Dit geeft onder andere een indicatie van de verwachte werkloosheid en het verlies van banen in 2020 en 2021 in Breda.
  • Sector- en Bedrijfsinformatie: Sectorale ramingen, ontwikkelingen in een bepaalde markt of verwachtingen voor een bepaald type bedrijven, zoals bijvoorbeeld ZZP'ers.
  • Regelingen: updates van het aantal aanvragen/toekenningen/afwijzingen van zowel reguliere regelingen (ww, bijstand) als van noodmaatregelen (Tozo, Noodfonds).
  • Peiling ondernemers: Resultaten van de periodieke ondernemerspeiling.

Overzicht economische crisis- en herstelmonitor 2021

Overzicht monitor 2020

Zie voor een actueel beeld ook de impactmeting ondernemers.