Effecten op de Bredase economie

De economische sector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Sommige bedrijven moesten hun deuren sluiten door de maatregelen. 
En wanneer ondernemers wel open mochten blijven, bleven klanten weg omdat zij gehoor gaven aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Ook zzp-ers hebben een harde dobber aan het coronavirus, zien hun opdrachten verdwijnen of inkomen slinken.  En ook voor mensen in loondienst of met een uitzendcontract, braken onzekere tijden aan. Kortom, iedereen wordt geraakt door de coronacrisis. En hard ook.

De regering had al snel door dat ondernemers in Nederland ondersteuning nodig hadden en kwam met een uitgebreid pakket aan maatregelen. Als Gemeente Breda hebben we aanvullende maatregelen in het leven geroepen, waarop u – onder bepaalde voorwaarden – beroep kunt doen. Wilt u weten welke regelingen er voor u zijn, kijk dan bij het onderdeel ‘maatregelen economie’.

Met deze aanvullende maatregelen kunnen ondernemers hopelijk het hoofd boven water houden, op weg naar een nieuw normaal, wat we inmiddels allemaal de 1,5 metersamenleving noemen.

Het is verre van makkelijk om te overzien hoe dat moet en hoe dat kan in de nieuwe 1,5 meter samenleving. Gelukkig zitten Bredase ondernemers niet bij de pakken neer. Sterker nog, velen zetten er weer de schouders onder en bedenken creatieve oplossingen om hun klanten toch zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn en inkomen te vergaren. Soms fysiek en vaak online. Vele ondernemers zijn zo het toonbeeld van de uitdrukking van de nood een deugd maken. Het Ondernemersfonds Breda en Breda Marketing ondersteunen daarbij door het lanceren van de actie Bredakooplokaal.nl. En een groot deel van de horecabedrijven betaalde in april en mei slechts een derde deel van de huur doordat sommige pandeigenaren en brouwerijen bijspringen. Dat is vastgelegd in de overeenkomst ‘gedragscode ketensolidariteit’.

Solidariteit is wat we nodig hebben. Want niemand weet hoe lang 'het nieuwe normaal' gaat duren. Wat we wel weten is dat iedereen zo snel mogelijk weer terug wil naar hoe het was. En als dat niet kan, dan in ieder geval die situatie zoveel mogelijk benaderen. Want, Breda is een gezellige stad. Een stad waar het goed toeven is, waar mensen voor elkaar zorgen en elkaar ontmoeten. Al dan niet op gepaste afstand van 1,5 meter.