Effecten voor zorg en maatschappij in Breda

Als er één onderwerp is waar corona zijn invloed laat gelden, is het wel de zorg. Natuurlijk in eerste instantie voor de mensen die getroffen worden door dit virus of er zelfs aan overlijden. Maar ook omdat het een flinke druk legt op onze zorginstellingen. Artsen en verpleegkundigen werken hard om alle corona-patiënten zo goed mogelijk te helpen.

De druk op de ziekenhuizen blijft groot. Reguliere afspraken, behandelingen of operaties zijn een tijdlang uitgesteld. Ook die behandelingen moeten worden ingehaald.

Daarnaast is er in korte tijd ook heel veel veranderd op andere zorgterreinen. Omdat we zoveel mogelijk thuis blijven en omdat we afstand houden van elkaar. Zorg moet in de huidige samenleving anders worden vormgegeven dan we gewend waren. Voor Corona dachten we niet na bij een arm om iemand heen. Nu zijn we veel bewuster over besmettingsrisico’s. Toch willen we net zo betrokken zijn en hetzelfde warme gevoel geven als voorheen. Binnen de zorgsector zien we gelukkig veel mooie initiatieven ontstaan om die warmte te kunnen bieden.

Vaker en meer thuis zijn, kan ook meer spanningen geven. Hartstikke logisch dus als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of die van uw naasten. Heeft u hulp nodig, of wilt u gewoon eens een praatje maken? Neem dan gerust contact op met www.zorgvoorelkaarbreda.nl. Voor antwoord op uw vragen over zorg in Breda kunt u ook kijken bij veelgestelde vragen zorg en maatschappij.

Gelukkig ontstaat er door de corona-ellende ook heel veel moois. Mensen die hulp aanbieden aan anderen. Bijvoorbeeld jongeren die regelmatig met een oudere bellen, iemand die boodschappen wil doen of de hond kan uitlaten. En creatievelingen die op afstand muziek maken of bingo’s organiseren. De ene keer gebeurt dat op individueel niveau, een andere keer op buurtniveau en weer een andere keer stadsbreed.

Zo helpen Bredanaars elkaar de coronatijd door. Omdat we met z’n allen de ernst van de situatie inzien en omdat we net zo goed beseffen hoe moeilijk het allemaal is. En omdat het Bredanaars in het bloed zit om creatief te zijn om anderen – die het nog zwaarder getroffen hebben – te helpen. Normaal doen we dat in Breda door elkaar vooral op te zoeken. Nu doen we dat vooral door afstand te houden. En misschien zorgt juist dát er wel voor dat we meer verbonden zijn met elkaar dan ooit.