Financiële steun professionele cultuurorganisaties

Aanvragen van deze regeling kan van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021

Je kunt deze subsidie aanvragen als

 • Jouw organisatie of onderneming sinds 1 januari 2019 aantoonbaar beroepsmatig actief is geweest in het creëren van cultureel aanbod in en voor Breda (bijvoorbeeld podiumkunsten,  beeldende kunst, erfgoed, design en alle vormen daartussen)
 • Jouw organisatie of onderneming in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 te maken heeft met een daling van inkomsten en/of hogere lasten als gevolg van de coronamaatregelen, omdat bijvoorbeeld activiteiten niet of alleen in een andere duurdere vorm konden doorgaan.
 • Jouw organisatie of onderneming voorziet dat zonder financiële steun er sprake is van een groot financieel risico dat niet binnen de reguliere bedrijfsvoering is op te vangen.
 • Jouw organisatie of onderneming onvoldoende gebruik kan maken van andere landelijke of gemeentelijke steunmaatregelen

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

De hoogte van subsidie hangt af van jouw persoonlijke situatie. Bij het aanvraagformulier zit een format ‘financiële gevolgen COVID-19’. Op basis van dit format wordt de hoogte van de compensatie berekend, op basis van de vaste lasten en inkomsten(verlies) als gevolg van de coronacrisis.

Wat moet ik doen?

Wanneer je al subsidie ontvangt van de Gemeente Breda moet je de volgende documenten aanleveren:

 • Een toelichting op waarom aanvullende financiële steun voor jouw organisatie/onderneming noodzakelijk is voor het betalen van de vaste lasten of het organiseren van activiteiten
 • Het ingevulde format financiële gevolgen COVID-19
 • Toelichting op de hoogte van de overig ontvangen steun van het rijk of gemeente.

Wanneer je geen cultuursubsidie ontvangt van de gemeente Breda hebben wij nog een aantal aanvullende documenten nodig:

 • Exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten
 • Een uittreksel van de kamer van koophandel niet ouder dan 1 jaar
 • Een recente kopie van een bankafschrift
 • Een jaarverslag 2019, de jaarrekening en balans 2019
 • Een jaarverslag 2020, de jaarrekening en balans 2020
 • Een zo recent mogelijke kopie van een bankafschrift

Format Financiële gevolgen Covid-19

Bij je aanvraag heb je het ingevulde format nodig. Die kun je nu al op via de button 'opvragen format'. U ontvangt het format binnen enkele minuten per e-mail.

Opvragen format 

Aanvragen subsidie

Meer informatie

Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk (vanaf 20 september) voor de volledige publicatie op de website van de overheid.
Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl