Financiële steun professionele cultuurorganisaties

Voor culturele organisaties en professionele kunsten

Subsidie voor culturele organisaties en professionele kunsten die actief zijn op het gebied van cultureel aanbod, professionele kunsten of erfgoedaanbod binnen Breda.

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • Uw organisatie of onderneming sinds 1 januari 2019 aantoonbaar beroepsmatig actief is geweest in het creëren van cultureel aanbod in en voor Breda (bijvoorbeeld podiumkunsten, beeldende kunst, erfgoed, design en alle vormen daartussen).
  • Uw organisatie of onderneming in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 te maken heeft met een daling van inkomsten en/of hogere lasten als gevolg van de coronamaatregelen, omdat bijvoorbeeld activiteiten niet of alleen in een andere duurdere vorm konden doorgaan.
  • Uw organisatie of onderneming voorziet dat zonder financiële steun er sprake is van een groot financieel risico dat niet binnen de reguliere bedrijfsvoering is op te vangen.
  • Uw organisatie of onderneming onvoldoende gebruik kan maken van andere landelijke of gemeentelijke steunmaatregelen.

Wat moet u weten over de subsidie

De hoogte van subsidie hangt af van uw persoonlijke situatie. Bij het aanvraagformulier zit een format ‘financiële gevolgen COVID-19’. Op basis van dit format wordt de hoogte van de compensatie berekend, op basis van de vaste lasten en inkomsten(verlies) als gevolg van de coronacrisis.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op Overheid.nl.