Financiële steun ZZP-ers cultuur

Wanneer je  als zzp-er werkzaam ben in de culturele sector, kun je in ieder geval gebruik maken van de volgende gemeentelijke regelingen: TONK / TOZO.

Daarnaast bieden we extra steun voor het in stand houden van jouw specifieke beroepspraktijk binnen de culturele sector in Breda. Dit doen we via de Makersregeling.  Om makers in deze onzekere tijden meer perspectief te bieden is deze regeling uitgebreid. Je kunt een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor bijvoorbeeld onderzoek, voorbereidingskosten, materiaalkosten, een bijdrage in de kosten voor een werkruimte en opslag.

Je kunt deze subsidie aanvragen als

  • Jij een professioneel zelfstandig maker bent binnen de culturele sector. Jouw primaire bezigheid is het produceren en realiseren van kunst en cultuur in Breda (bijvoorbeeld podiumkunsten, film, beeldende kunst, design en alle vormen daartussen).
  • Jij financiële ondersteuning nodig hebt om je op artistiek en/of zakelijk gebied te ontwikkelen binnen jouw beroepspraktijk.
  • Jij door de coronacrisis financiële ondersteuning nodig hebt of investeringen moet doen om jouw beroepspraktijk uit te blijven oefenen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

De hoogte van subsidie hangt af van jouw persoonlijke situatie. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 5000 per aanvrager. Je kunt ook als collectief een aanvraag doen. De maximale subsidie bijdrage is € 15.000.

Wat moet ik doen?

We vragen je de volgende documenten aan te leveren:

  • Een CV
  • Een projectplan en/of een beschrijving en onderbouwing van de kosten die je maakt om  jouw beroepspraktijk uit te blijven oefenen.
  • Een begroting en/of financieel overzicht

Aanvragen