Inkomensterugval (broodnood)

Noodplan voor inwoners van Breda

BroodNood is een tijdelijk gemeentelijk noodplan voor Bredase inwoners die door acute geldproblemen vanwege de coronamaatregelen geen geld hebben voor boodschappen.
U kunt zich melden bij de gemeente. Binnen 2 werkdagen neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. Deze medewerker zal een adviesgesprek met u houden. Hierbij zal gekeken worden of u aanspraak kunt maken op andere inkomensvoorzieningen, maar ook zal gekeken worden naar mogelijkheden om u (weer) richting werk te helpen.

 Voorwaarden

  • u woont in de gemeente Breda
  • u heeft geen geld voor boodschappen
  • u heeft geen eigen spaargeld
  • u heeft geen partner met inkomsten
  • u heeft geen hulp van naasten

Melden inkomensterugval (DigiD)

Melden inkomensterugval (zonder DigiD)