Landelijke maatregelen onderwijs

De maatregelen vanaf 11 mei

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

  • Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, uitgangspunt is hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo optimaal mogelijk te houden).
  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
  • Alle leerlingen van de school worden verdeeld in twee helften. Deze zijn niet tegelijkertijd op school en de samenstelling van die helften wijzigt niet. 
  • Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk in dezelfde helft te plaatsen.