Maatregelen onderwijs

Scholen staan voor de uitdaging online les te geven en zodra dit weer kan binnen de maatregelen dit te doen op ‘de 1,5 meter school’. Daar is overleg voor nodig, onder andere met de onderwijskoepels. Bijvoorbeeld over praktische aspecten rondom gezondheid, veiligheid en hygiëne. Ook het optimaal inrichten van de beschikbare ruimtes om waar nodig afstand van elkaar te kunnen houden, de combinatie van fysiek en onderwijs op afstand, hoe het contact met ouders verloopt en de situatie in en rondom de schoolgebouwen, komt aan bod. Dit is een greep uit het ‘Protocol opstart basisonderwijs’ en dient als basis om een Bredase vertaling te maken van de landelijke richtlijnen.

Coronavragen

Voor creatieve ideeën binnen het bestemmingsplan