Maatregelen onderwijs

Kinderen mogen, binnen de gestelde voorwaarden, weer naar school. Scholen staan voor de uitdaging les te geven op ‘de 1,5 meter school’. Daar is overleg voor nodig, onder andere met de onderwijskoepels. Bijvoorbeeld over praktische aspecten rondom gezondheid, veiligheid en hygiëne. Ook het optimaal inrichten van de beschikbare ruimtes om waar nodig afstand van elkaar te kunnen houden, de combinatie van fysiek en onderwijs op afstand, hoe het contact met ouders verloopt en de situatie in en rondom de schoolgebouwen, komt aan bod. Dit is een greep uit het ‘Protocol opstart basisonderwijs’ en dient als basis om een Bredase vertaling te maken van de landelijke richtlijnen.