Maatregelen sport en recreatie

Juist wanneer we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, is het belangrijk om te blijven bewegen. De meest actuele informatie over sport en recreatie en corona staat op Sportplein Breda.

Breda stelde een hulpmaatregelenpakket samen voor de periode 1 april tot en met 30 september 2020 en verlegde dit tot 1 januari 2021. Dit pakket van de gemeente bood effectieve hulp en (financiële) verlichting voor specifieke doelgroepen. De inzet van het pakket was vooral gericht op het voortbestaan van organisaties, het behoud van werkgelegenheid en het behoud van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn voor de stad. De maatregelen waren aanvullend op die van het Rijk.

Breda kent een rijk en actief verenigingsleven. Honderden sportverenigingen zorgen samen voor een sportieve én sfeervolle Bredase samenleving. We blijven waar nodig overleg met verenigingen. 

Ook wijk- en dorpscentra hebben een belangrijke maatschappelijk rol. Meer hierover vindt u bij het onderdeel Zorg en Maatschappij.