U kunt onveilige situaties melden. Het kan dan ook gaan om het niet naleven van RIVM-maatregelen zoals samenscholingen. Ook als er iets kapot is in de straat of als u overlast ervaart, meldt u het bij de gemeente.