Monitor

Integrale Herstelmonitor Gemeente Breda

Corona heeft al 1,5 jaar grote impact op ons leven. Deze integrale herstelmonitor (versie 1.0 met een beeld gebaseerd op de cijfers tot en met mei 2021) geeft in 5 hoofdthema’s de sociale impact van corona in Breda.
In december 2021 volgt versie 2.0.

Bekijk de Integrale herstelmonitor.

Economische herstelmonitor

De economische herstelmonitor van Breda bundelt relevante onderzoeken en cijfers op economisch gebied en past deze toe op de Bredase situatie. Zo ontstaat, zo goed als momenteel mogelijk, een beeld van wat de coronacrisis op economisch gebied voor Breda gaat betekenen. Elke 2 á 3 maanden vindt een update plaats.

Overzicht economische herstelmonitor 2021

Overzicht monitor 2020

Zie voor een actueel beeld ook de impactmeting ondernemers.