Monitor

Monitor Corona Impact Breda

Corona heeft al bijna 2 jaar grote impact op ons leven. Tweemaal per jaar (in juni en december) presenteren we in de Monitor Corona Impact Breda het meest actuele beeld op een aantal hoofdthema’s.

Economische herstelmonitor

De economische herstelmonitor van Breda bundelt relevante onderzoeken en cijfers op economisch gebied en past deze toe op de Bredase situatie. Zo ontstaat, zo goed als momenteel mogelijk, een beeld van wat de coronacrisis op economisch gebied voor Breda gaat betekenen. Elke 2 á 3 maanden vindt een update plaats.

Overzicht economische herstelmonitor 2021

Overzicht monitor 2020

Zie voor een actueel beeld ook de impactmeting ondernemers.