Resultaten derde corona-inwonerspeiling

Publicatiedatum: 
11 juni 2020

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus. Om zicht te krijgen op hoe de huidige situatie ervaren wordt in Breda, worden inwoners gevraagd hoe het met hen gaat en wat zij doen met de adviezen en maatregelen. Onlangs hield de gemeente een derde inwonerspeiling. Deze peiling werd door 3.066 Bredanaars ingevuld.

Naleving van maatregelen

Uit de peiling blijkt dat bijna alle Bredanaars nog steeds de belangrijkste adviezen (meestal) opvolgen (>94%). Alleen het thuiswerken scoort wat lager dan in de vorige peiling. Het aandeel mensen dat de hygiëne-adviezen naleeft, is hoog maar neemt iets af. Hetzelfde geldt voor het houden van 1,5 meter afstand.  Net als in maart en april vindt de helft van de Bredanaars dat te veel mensen in Breda zich over het algemeen niet aan de adviezen houden. Bijna twee derde van de ondervraagden vindt de (versoepelde) maatregelen die ten tijde van de peiling gelden én de versoepelingen die aangekondigd zijn goed. Op de stelling dat adviezen en maatregelen sneller versoepeld mogen worden, geeft één op de vijf aan dat dit kan en ruim de helft vindt van niet.

Persoonlijke situatie en veiligheid

Eén op de zes (17%) respondenten geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in de buurt. Dit is vergeleken met de tweede peiling iets toegenomen, maar vergelijkbaar met de eerste peiling. In de derde peiling geeft 92% van de Bredanaars een voldoende voor hun leven (6 of hoger). Half april was dit ruim 87% en eind maart was dit 83%.

Informatievoorziening

Aan Bredanaars is voor een aantal gebieden gevraagd of zij informatie missen over de huidige situatie in Breda. Wat betreft de handhaving op maatregelen bij inwoners mist ongeveer één op de vier informatie (24%, ruim 700 inwoners). Dat is een sterke stijging ten opzichte van de tweede peiling (13%, ruim 400 inwoners). 18% van de Bredanaars geeft aan informatie te missen over adviezen specifiek voor Breda, wat eveneens een stijging is (11% half april). Eén op de acht (12%) geeft aan dat er informatie ontbreekt over de handhaving op maatregelen bij bedrijven, een toename ten opzichte van de tweede peiling toen 7% informatie op dit gebied miste.

Bekijk alle samenvattingen van de resultaten van de inwonerspeilingen 'Leefbaarheid en veiligheid in tijden van de corona-crisis'.