De binnenstad samen tegen corona

Publicatiedatum: 
21 augustus 2020

Vanaf afgelopen maart zijn tal van maatregelen genomen om ook in Breda het coronavirus onder controle te krijgen. Dat lukte. Dat het aantal besmettingen sinds de versoepelingen van juli is toegenomen, is geen verrassing. Maar, dat het bleef stijgen - ook in West-Brabant, ook in Breda - is wel zorgelijk. Het maakt corona niet uit wie, wat of waar je bent, maar vooral hoe je je gedraagt. Laconiek gedrag past daar niet in thuis. Zorgvuldig handelen des te meer. Zo kan iedereen een bijdrage leveren om het virus onder controle te krijgen. Ook in de binnenstad.

Zo meldde minister-president Rutte tijdens de persbriefing van 6 augustus al dat mensen zich steeds minder aan de regels houden. Daarom zijn de regels om gasten te registreren bij de horeca aangescherpt. En kregen burgemeesters de mogelijkheid om een horecazaak om 24.00 uur te sluiten. Of voor een periode van 24 uur te sluiten. De persbriefing van 18 augustus maakte vooral duidelijk dat er regionaal ingegrepen kan en moet worden waar nodig. Zo kan de Amsterdamse burgemeester Halsema voortaan een horecagelegenheid na één waarschuwing bij een overtreding sluiten en zijn mondkapjes op drukke plekken in Amsterdam verplicht.

Gelukkig is dat in Breda niet nodig, ook al geldt ook hier dat de cijfers van de GGD laten zien dat we niet zorgvuldig genoeg met de regels om zijn gegaan. Met alle gevolgen van dien. Dat moet anders. En dat kunnen we alleen samen. Als het gaat om de binnenstad, is het een zaak van horeca, winkels én publiek. De horeca doet er samen met de gemeente alles aan om erger te voorkomen. En dan hebben we het zowel over nieuwe besmettingen als over nieuwe beperkende maatregelen.

Maatregelen


Het Kabinet biedt ook onze regio mogelijkheden om extra eigen maatregelen te nemen wanneer dat nodig is. Voorlopig zien we er vooral op toe dat we de controle houden. Dat vergt toezien op bestaande maatregelen, dat maakt nieuwe maatregelen noodzakelijk en dat vereist strengere handhaving.

Gemeente en horeca werken nog nauwer samen om het naleven van de corona-maatregelen intensief te volgen. Sinds een paar weken wordt ook extra ingezet op regulering van het uitgaanspubliek, het begeleiden van bezoekersstromen en het tegengaan van drukte. Bijvoorbeeld door bij cafés -waar mogelijk- vakken op het wegdek te maken voor een wachtrij en door gastheren van het SOS-team, ondernemers en portiers het stappubliek (al vroeg) te laten aanspreken. Wanneer dit niet genoeg helpt, worden politie of boa’s ingeschakeld.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen een bezoek aan de horeca, maar ook aan de winkels in de binnenstad verantwoord kan (blijven) plaatsvinden, gaat de gemeente ook met de retailondernemers in gesprek. Zo wordt ondernemers gevraagd de maatregelen weer aan te scherpen en bezoekers te wijzen op voldoende afstand.  Hiervoor moet het winkelpersoneel ook goed op de hoogte zijn. Ook is er een verplichte looproute in de winkelstraten (en in de driehoek Visserstraat-Havermarkt-Haven). Daarbij is de weg verdeeld in twee helften om de verplichte looproute aan te geven en zo het publiek te scheiden. Op de route dient 1,5 meter afstand te worden gehouden en is het niet toegestaan om stil te staan.

Niet leuk, maar wel nodig om straks niet weer terug bij af te zijn. Een nieuwe (ook al is het een intelligente) lockdown wil niemand. Daarom moeten we ons maximaal aan alle regels houden en daarbinnen genieten van wat er nog wel kan. Dus wel dat terrasje pakken. En wel lekker winkelen. Maar dan op gepaste afstand van elkaar en met vaste looproutes en -richtingen. Neem ook verantwoordelijkheid door vooral thuis te blijven bij klachten. Of wanneer het te druk is of dreigt te worden in de binnenstad. Dat laatste checkt u eenvoudig met de druktemeter door een whats app te sturen naar: 0611778060. En bij klachten kunt u zich laten testen om verdere verspreiding te voorkomen. Maak daarvoor een afspraak via het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Online via https://coronatest.nl kan natuurlijk ook.

Handhaving


In Breda gaan we graag uit van eigen verantwoordelijkheid voor iedereen. We zien ook dat veel bedrijven hun uiterste best doen om zich aan de regels te houden. Ook veel plekken gaat het dan ook heel goed. Maar, wanneer de regels niet worden nageleefd en onze gezondheid in het gedrang is, zijn we genoodzaakt steng op te treden, ondernemers en publiek aan te spreken en in het uiterste geval te beboeten. ‘High trust, high penalty’ noemen we dat. Laten we hopen dat het uitdelen van boetes niet nodig is en dat iedereen doordrongen is van de ernst van de situatie. Doe het voor je eigen gezondheid én die van een ander. En ook voor onze economie.