Lokale steunpakketten verlengd tot januari 2021

Publicatiedatum: 
8 oktober 2020

Toen we in maart te maken kregen met het coronavirus werd al snel duidelijk dat deze crisis een grote impact zou gaan hebben. Wereldwijd. Dus ook in Breda. Er kwamen landelijke en lokale maatregelen en steunpakketten voor onder andere ondernemers die hun omzet sterk zagen dalen of zelfs wegvallen. Maatregelen en steunpakketten met als doel het voortbestaan van ondernemingen en organisaties, behoud van werkgelegenheid en continuïteit van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn in en voor de stad.

Inmiddels zijn we ruim een half jaar – en 2 maatregelen- en steunpakketten - verder; corona is nog niet voorbij en ook de impact van het virus op banen en op de economie houdt aan. Duidelijk is dat ondersteuning nog nodig is. Het gaat dan met name om de onderdelen economie, cultuur, sport en wijk -en dorpscentra. Zo is de economische sector extra gevoelig voor faillissementen, staat de gehele cultuursector onder grote druk, kampen sportkantines met grote inkomstenderving uit de horeca sinds de kantines weer moesten sluiten en geldt de inkomstenderving ook voor dorps- en wijkcentra omdat minder activiteiten –voor minder mensen – ook minder inkomsten betekent.

Daarom verlengt de gemeente een aantal onderdelen uit het tweede pakket – met 1 oktober als oorspronkelijke einddatum - tot 1 januari 2021.

Verlenging maatregelen

De verlening van de maatregelen voor de economiesector zijn vooral gericht op ondersteuning in de vorm van businesscoaches en vouchers. In de cultuursector is naast investering op de langere termijn ook specifieke ondersteuning, zoals huurcompensatie, nodig. Ook met sportverenigingen wordt overleg gevoerd over de behoefte aan specifieke maatregelen zoals huurcompensatie en ook voor dorps- en wijkcentra maakt huurcompensatie deel uit van de ondersteuning.

Lange termijneffecten corona

Wat corona voor de lange termijn betekent voor onze stad, wordt nu onderzocht. Steeds duidelijker wordt dat de effecten vooral hun sporen achterlaten bij de thema’s werken, recreëren (buiten) en ontmoeten. Onze lange termijnaanpak gaat dan ook over deze onderwerpen. Natuurlijk volgen we daarbij de keuzes die het Rijk en de Provincie maken op de voet.