Vijfde coronapeiling: velen steunen de maatregelen en testen bij klachten

Publicatiedatum: 
8 oktober 2020

Na een zomer waarin de maatregelen versoepeld werden, steeg het aantal besmettingen weer. Met een aanscherping van de regels als gevolg om het virus weer onder controle te krijgen én om nieuwe overbelasting in de zorg te voorkomen. Deze vijfde coronapeiling onder inwoners, is nét voor de invoering van de aangescherpte maatregelen op 29 september gehouden. 2668 Bredanaars hebben de vragenlijst ingevuld. Uit deze peiling blijkt onder andere dat velen de maatregelen (blijven) steunen en zich laten testen bij klachten. En dat het een stuk lastiger wordt om jezelf aan de regels te houden wanneer anderen dat niet doen.

Enkele conclusies uit de 5e coronapeiling op een rij. De volledige peiling leest u op deze site. hier. 

  • Een meerderheid steunt de maatregelen van het Rijk (69% geheel en 27% deels). De meest genoemde redenen om de adviezen op te volgen zijn de lichamelijk gezondheid van anderen of die vanzelf zichzelf.
  • 15% zegt niet altijd te weten welke adviezen waar en wanneer gelden.
  • Ongeveer 10% volgt de adviezen niet op omdat zij voor anderen moeten zorgen, zelf gezond zijn of denken dat het geen zin heeft.
  • Tweederde van de ondervraagden geeft aan zich niet aan de regels te houden wanneer anderen dat niet doen.
  • 61% van de mensen met klachten liet zich testen.
  • Circa één op de tien denkt dat testen geen zin heeft.
  • In maart hield nog 94% zich zoveel mogelijk aan de maatregel om thuis te weken of het werk te spreiden. In deze peiling gaf 71% aan dat nog te doen.
  • Thuisquarantaine na een vakantie in risicogebied wordt door een kwart van de ondervraagden niet opgevolgd.
  • Een ruime meerderheid ervaart dat de regels goed worden opgevolgd in culturele voorzieningen met zitplaatsen, contactberoepen en bij het recreatief sporten, respectievelijk 83, 86% en 77%. Voor de horeca winkels en supermarkten geldt dat in veel mindere mate, namelijk 47, 31 en 25%.
  • Tenslotte zegt 43% van de ondervraagden er iets van wanneer anderen in hun omgeving de adviezen en maatregelen niet naleven.