Nieuwe Coronamaatregelen optelsom om virus plat te slaan: de belangrijkste maatregelen

Publicatiedatum: 
14 oktober 2020

Update 14 oktober

Minister-president Rutte en minister De Jonge hebben in de persbriefing van dinsdag 14 oktober weer een aantal nieuwe coronamaatregelen en aanscherpingen op bestaande regels aangekondigd. Allereerst om het virus te (blijven) bestrijden. Maar ook om te voorkomen dat de druk op de zorg te hoog wordt, waardoor reguliere zorg uitgesteld moet worden. Met alle mogelijke kwalijke gevolgen, gezondheidsschade en persoonlijk leed van dien. De nieuwe maatregelen zijn nu nog meer gericht op minder bijeenkomsten, minder bewegingen en minder (sociale) contactmomenten.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. De nieuwe strengere maatregelen moeten zorgen dat we het virus onder controle te krijgen. De nieuwe maatregelen treffen vooral de horeca, de sportwereld, de cultuur en de privésfeer. Er is sprake van een gedeeltelijke lockdown. De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur voor in ieder geval een periode van 4 weken. Over 2 weken is er een evaluatie.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste maatregelen zoals ze nu gelden op een rijtje. Het totaaloverzicht staat ook vermeld op de website van de Rijksoverheid.
En in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Zo’n noodverordening geeft veiligheidsregio’s en burgemeesters meer invloed om zelfstandig lokale of regionale maatregelen te nemen. De noodverordeningen zijn te vinden op de site van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Horeca

 • Cafés, restaurants en coffeeshops zijn gesloten. Dat geldt ook voor de terrassen.
 • Afhalen van eten en drinken mag tot 01.00 uur.
 • Bij afhalen mag de alcoholverkoop tot 20.00 uur.
 • Afhalen bij coffeeshops mag ook tot 20.00 uur.
 • Hotels mogen openblijven voor logies. Zij mogen hun gasten eten en drinken serveren.

Wijk- en dorpscentra

 • Het horecaonderdeel van wijk – en dorpscentra met horecagelegenheden blijft gesloten.
 • Bezoekers krijgen vragen over hun gezondheid, bijvoorbeeld of ze koorts hebben of verkouden zijn.
 • Wijk- en dorpscentra met sportgelegenheden: sporten vindt plaats zonder publiek.
 • Voor andere regels over sport; zie het kopje ‘sporten’.
 • Er mogen maximaal 30 personen binnen.
 • De algemene richtlijnen (waaronder 1,5m en ventilatie) blijven van toepassing.

‘Afspreken’

 • U mag met een groep van 4 mensen (anders dan uw eigen huishouden) ergens samen afspreken. Bijvoorbeeld in een bioscoop. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Er wordt extra gehandhaafd op de groepsgrootte.

Sporten

 • Voor sporters boven de 18 jaar geldt; sporten alleen op 1,5 meter afstand. Individueel sporten én sporten in een groep van max. 4 personen (op afstand) is toegestaan.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen trainen, zonder toeschouwers.
 • Sportwedstrijden (ook voor onder de 18) zijn niet toegestaan.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • In een sportschool mogen maximaal 30 personen binnen zijn.
 • Betaald voetbal en NOC sporten mogen doorgaan, maar worden gespeeld zonder publiek.  

Bibliotheek/Museum/Dierenpark

 • Voor een bezoek moet u reserveren.
 • Er worden beperkt mensen toegelaten.
 • Wanneer u reserveert, hoort u van hoe laat tot hoe laat u mag komen.
 • Er zijn uitzonderingen op regels voor ruimtes buiten.

Theaters/poppodia

 • Ook bij theaters en poppodia geldt dat er maximaal 30 bezoekers naar binnen mogen.
 • Er gelden voor grote(re) theaters of poppodia geen uitzonderingen meer.

Evenementen

 • Evenementen in de breedste zin van het woord zijn niet toegestaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om openluchtconcerten, buurt BBQ’s, kermissen of theaterfestivals.

Contactberoepen

 • Mensen met een contactberoep moeten klanten registeren (bijvoorbeeld kappers).
 • Klanten moeten vooraf reserveren.
 • Hier geldt de triageplicht. Dat wil zeggen het invullen van een online gezondsheidscheck (via een app) van het RIVM.
 • Het dringende advies is het dragen van een mondkapje; zowel door de dienstverlener als door de klant. Er wordt gewerkt aan het juridisch vastleggen van het verplicht stellen van een mondkapje.

Winkelen

 • Winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is.
 • Daar waar geconstateerd wordt dat het te druk wordt, kan een winkel per direct worden gesloten.
 • Detailhandel moet om 20.00 uur sluiten.
 • Detailhandel moet werken met venstertijden voor kwetsbare groepen.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden.
 • Er wordt gewerkt aan het juridisch vastleggen van het verplicht stellen van een mondkapje in winkels. Tot die tijd blijft het dragen ervan een dringend advies.
 • Winkeliers mogen klanten die dat niet willen weigeren.
 • Voor winkelen in de binnenstad geldt een verplichte looproute. Daarbij is de weg verdeeld in 2 helften om de verplichte looproute aan te geven en zo het publiek te scheiden.
 • Er dient altijd 1,5 meter afstand gehouden te worden (op straat en in de winkels).

Supermarkt

 • Supermarkten hebben speciale winkeltijden voor ouderen en kwetsbare groepen.
 • Supermarkten mogen vanaf 20.00 uur geen alcohol meer verkopen.
 • Een winkelkarretje is verplicht.
 • Er wordt gewerkt aan het juridisch vastleggen van het verplicht stellen van een mondkapje in winkels. Tot die tijd blijft het dragen ervan een dringend advies.

Mondkapjes

 • Op woensdag 30 september gaf het kabinet landelijk het dringende advies om in alle publieke binnenruimtes (zoals winkels, bibliotheken, musea, stations, gemeentehuizen, theaters) een mondkapje te dragen. Er wordt gewerkt aan het juridisch vastleggen van het verplicht stellen van een mondkapje in winkels. Tot die tijd blijft het dragen ervan een dringend advies.
 • Een mondkapje is altijd aanvullend op het houden van 1,5 meter afstand.

Onderwijs

 • Het onderwijs blijft ‘open’
 • Kinderen op de basisschool mogen naar school en de kinderopvang of gastouder als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts.
 • Kinderen op het voortgezet onderwijs met klachten blijven thuis.
 • Heeft iemand in het gezin corona? Ook dan blijven kinderen thuis. Ook wanneer ze op de basisschool zitten.
 • Het landelijke dringende advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, geldt niet in het primair onderwijs.
 • Het dringende advies om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen geldt wel voor de gangen en de kantine(s) op middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en het WO. In de klas mag het mondkapje af. Ook hier geldt dat een mondkapje verplicht wordt, zodra dat juridisch is vastgelegd.

Thuis

 • In de eigen woning, in de tuin of op het balkon mag u maximaal 3 gasten ontvangen (kinderen tot 13 jaar en mensen uit uw huishouden tellen niet mee).
 • Ontvang maximaal 1 groep mensen (van maximaal 3 personen) per dag.
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt: houd 1,5 meter afstand.
 • Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Laat u testen bij klachten en blijf thuis tot u de uitslag heeft.  
 • Is er iemand in het gezin met klachten zoals benauwdheid en koorts? Dan blijft het hele gezin thuis.

Op straat

 • Het nuttigen of bij je dragen van alcohol op straat is verboden.
 • Er wordt gehandhaafd op dit alcoholverbod.
 • Groepsbijeenkomsten
 • De maximale groepsgrootte binnen is 30 personen en buiten 40 personen (kinderen tellen mee).
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats. Onderling wisselen is niet toegestaan.
 • Bij aankomst krijgen bezoekers vragen over hun gezondheid. Bijvoorbeeld of ze koorts hebben of verkouden zijn.
 • Bezoekers geven hun adres en telefoonnummer op.
 • Soms mogen er wel meer mensen zijn. Denk daarbij aan godsdienstige bijeenkomsten, betogingen, uitvaarten, sporten, het openbaar vervoer, markten en het onderwijs.

Thuiswerken

 • Blijf zoveel mogelijk thuis werken. Dat blijft de norm.
 • In het algemeen geldt: “Werk thuis waar dat kan, ga naar het werk als dat echt moet”.
 • Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten als herstelperiode.

‘Doorstroomlocaties

 • Voor doorstroomlocaties bepaalt de veiligheidsregio het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers. Dat gebeurt in overleg met de organisator die een voorstel doet voor het maximum aantal bezoekers.
 • Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd toegelaten wordt is afhankelijk van de grootte van de locatie én van het kunnen het garanderen van de 1,5 meter afstand en andere gestelde voorwaarden.
 • Een kermis is een zogenoemde doorstroomlocatie.
 • De gemeente moet een vergunning afgeven voordat een kermis door kan gaan. (Er is geen vergunning afgegeven voor de najaarskermis in Breda.)
 • Ook overdekte winkelcentra evenementen zijn doorstroomlocaties. Detailhandel en markten niet.

Zingen of schreeuwen

 • Zingen of schreeuwen met een groep (bijvoorbeeld in het stadion of bij een concert) mag niet.
 • Zangers, zangkoren en zanggroepen mogen wel samen zingen.
 • Zingen als belijdenis van uw geloof mag ook.

Openbaar vervoer

 • In het openbaar vervoer houdt iedereen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt verplicht een mondkapje.
 • Het dragen van een mondkapje voor 13 jaar en ouder geldt ook op vliegvelden en in vliegtuigen.

(Ouderen)zorginstellingen

 • Wanneer ergens een coronabesmetting is, mag je niet binnen in een (ouderen)zorginstelling om mensen te bezoeken. Dat geldt niet voor vaste vrijwilligers en wanneer een bewoner overlijdt.
 • Vanuit het Rijk is er contact met zorginstellingen over extra te nemen maatregelen (bijvoorbeeld over het verder beperken van bezoek).

 (Terug van) vakantie

 • Wanneer u op vakantie gaat, blijft u dan zoveel mogelijk op uw vakantieadres.
 • Reis zo min mogelijk.
 • Beperk het aantal uitstapjes.
 • Gaat u naar het buitenland; volg dan de reisadviezen van Buitenlandse zaken. Ga in ieder geval niet naar een land waar code oranje of rood heerst.
 • Toch op vakantie geweest in een ‘code oranje gebied? Dan gaat u 10 dagen in thuisquarantaine (dat betekent dat u 10 dagen thuis blijft).
 • Laat u dan ook testen.

Onthoud:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Beperk het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk.
 • Ontvang maximaal 3 mensen thuis (en dat 1 keer per dag).