Gemeente blijft extra ondersteuning bieden

Publicatiedatum: 
4 november 2020

Corona is nog niet voorbij en ook de impact van het virus op banen en op de economie houdt aan. Veel mensen in de stad hebben het moeilijk. En sommigen hebben extra financiële zorgen. Of het nu gaat over sportverenigingen, kunstenaars, de (horeca)ondernemers of wijk – en buurtcentra. Ondersteuning blijft hard nodig! In het voorjaar heeft de gemeente daarom een pakket van ondersteuningsmaatregelen samen gesteld. Dit pakket van de gemeente biedt effectieve hulp en (financiële) verlichting voor specifieke doelgroepen. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk. De gemeente heeft nu besloten een aantal onderdelen uit het tweede pakket te verlengen. Daarnaast blijven de bestaande regelingen (zoals de makersregeling en broodnood) van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om deze moeilijke periode door te komen, zodat de gebruikers straks weer een betere start kunnen maken.

Ondersteuning van de horeca 

Voor ondernemers zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot uitstel van belastingen of heffingen en kan er extra advies worden ingewonnen via een business coach. Nieus is de mogelijkheid voor de horeca om een bedrijfsonderzoek horeca te laten doen. Lees meer over (het aanvragen van) dit onderzoek.

Ondersteuning cultuur en erfgoedsector  

 De cultuursector is voor een bruisende stad als Breda erg belangrijk. De sector is hard getroffen door het coronavirus. Naast de genomen maatregelen door het Rijk, kondigde Breda in april al verschillende maatregelen voor de culturele sector aan. Namelijk het accepteren van een lagere subsidieprestatie, het kwijtschelden/compenseren huur cultuurpanden en ondersteuning voor het voortbestaan van culturele organisaties. Voor de laatstgenoemde ondersteuning zijn 2 subsidieregelingen ontwikkeld.

Voor individuele culturele makers

Individuele culturele makers kunnen geen aanspraak maken op regelingen voor organisaties. Zij kunnen een beroep doen op de Makersregeling

Ondersteuning amateurkunstorganisaties COVID-19 

Amateurkunstorganisaties kunnen opnieuw gebruik maken van de subsidieregeling ondersteuning. Deze organisaties hebben een artistiek inhoudelijke doelstelling waarvan de deelnemers een bepaalde kunstvorm beoefenen op niet-professionele basis. Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door amateurkunstorganisaties die in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de Coronamaatregelen.  Meer over (het aanvragen van) de subsidie.

Ondersteuning professionele kunst- en erfgoedsector COVID-19 

Organisaties kunnen ook opnieuw gebruik maken van de subsidieregeling ondersteuning professionele kunst- en erfgoedsector COVID-19 is eveneens verlengd tot en met 31 december 2020. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de lasten die door de organisaties niet langer op reguliere wijze gefinancierd kunnen worden door de COVID- maatregelen. Doel van de subsidieregeling is het bieden van financiële ondersteuning om het voorbestaan van de organisatie te waarborgen. Meer over (het aanvragen van) de subsidie.

Ondersteuning sportverenigingen met sportkantine in eigen beheer  

Met de Bredase buiten- en binnensportverenigingen heeft de gemeente overlegd over maatregelen zoals huurcompensatie. De subsidie kan worden aangevraagd door buiten- en binnensportverenigingen die zelf een sportkantine exploiteren, die inmiddels is gesloten op basis van de noodverordening van 14 oktober 2020. Meer over (het aanvragen van) de subsidie

Ondersteuning wijk – en dorpscentra COVID-19  

Tenslotte is ook de subsidieregeling ondersteuning wijk- en dorpscentra COVID-19 verlengd tot en met 31 december 2020. Deze werkt terug tot en met 1 oktober 2020. Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door wijk- en dorpscentra die in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de landelijke COVID- maatregelen. Meer over (het aanvragen van) deze subsidie.