Terug naar gedeeltelijke lockdown; de belangrijkste maatregelen om het virus op de hielen te zitten

Publicatiedatum: 
18 november 2020

“De cijfers hebben laten zien dat de maatregelen, of eigenlijk ons gedrag, werken,” aldus minister-president Rutte tijdens de persconferentie van 17 november. Het verzwaringspakket dat op woensdag 4 november 22.00 uur is ingegaan, stopt dan ook op woensdag 18 november 24.00 uur. Dan gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown zoals die op 14 oktober in ging. Want, hoewel de cijfers dalen, zijn ze nog steeds hoger dan ze zouden moeten zijn.

Terug naar de gedeeltelijke lockdown betekent dit dat theaters, bioscopen, musea, buurthuizen, pretparken, dierentuinen, casino’s en zwembaden weer open mogen vanaf donderdag 19 november. Nog steeds onder de geldende voorwaarden, zoals de 1,5 meter afstand van elkaar, met maximaal 30 personen tegelijkertijd in bijvoorbeeld een theater en vooraf reserveren. Thuis mag je weer 3 mensen ontvangen en buiten zijn groepjes van 4 personen toegestaan. Uiteraard nog steeds op 1,5 meter afstand van elkaar.
Ook Sinterklaas moet in klein verband (met maximaal 3 gasten) gevierd worden.

Er is geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, maar Rutte drukte iedereen op het hart om zich aan de bestaande maatregelen te houden. En vol te houden. Hoe moeilijk dat ook is. En om juist nog een tandje bij te zetten “Want, is er ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld in de supermarkt of in de opvolging van het advies om zoveel mogelijk thuis te werken.”

Als de daling in cijfers doorzet, denkt het kabinet rond 8 december te kunnen melden of de maatregelen vanaf half december voorzichtig versoepeld mogen worden richting kerst en oud en nieuw. Zodat in de 2e helft van januari weer een voorzichtige tussenstap genomen kan worden. Het toverwoord is voorzichtig. “Want, we hebben in de zomer geleerd dat te snel en teveel loslaten van de maatregelen juist een derde golf kan betekenen,” aldus Rutte.

Minister De Jonge pleitte voor meer en vaker testen. “Met meer testen zitten we het virus dichter op de hielen. Met de vaccins als de beste troef om afscheid te nemen van alle corona-leed.” Zo wordt het vanaf 1 december mogelijk om je ook zonder klachten te laten testen, wanneer je via de corona-app een melding hebt gehad of wanneer bron- en contactonderzoek uitwijst dat je risico op besmetting hebt gelopen. 
Er verandert vanaf 1 december nog iets: vanaf dan is een mondkapje in publiekelijke binnenruimtes verplicht. Tot die tijd is het nog een dringend advies. 

Op deze pagina vindt u de belangrijkste maatregelen zoals ze nu gelden op een rijtje. Het totaaloverzicht staat ook vermeld op de website van de Rijksoverheid.
En in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Zo’n noodverordening geeft veiligheidsregio’s en burgemeesters meer invloed om zelfstandig lokale of regionale maatregelen te nemen. De noodverordeningen zijn te vinden op de site van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Horeca

 • Cafés, restaurants en coffeeshops zijn gesloten. Dat geldt ook voor de terrassen.
 • Afhalen van eten en drinken mag tot 01.00 uur.
 • Bij afhalen mag de alcoholverkoop tot 20.00 uur.
 • Afhalen bij coffeeshops mag ook tot 20.00 uur.
 • Hotels mogen openblijven voor logies. Zij mogen hun gasten eten en drinken serveren. Ook hier geldt dat de verkoop van alcohol mag tot 20.00 uur.

Wijk- en dorpscentra

 • Het horecaonderdeel van wijk – en dorpscentra met horecagelegenheden blijft gesloten.
 • Bezoekers krijgen vragen over hun gezondheid, bijvoorbeeld of ze koorts hebben of verkouden zijn.
 • Wijk- en dorpscentra met sportgelegenheden: sporten vindt plaats zonder publiek.
 • Voor andere regels over sport; zie het kopje ‘sporten’.
 • Er mogen maximaal 30 personen binnen.
 • De algemene richtlijnen (waaronder 1,5m en ventilatie) blijven van toepassing.

‘Afspreken’

 • U mag met een groep van 3 mensen (anders dan uw eigen huishouden) ergens binnen afspreken. Op 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Buiten zijn groepen van 4 mensen toegestaan. Op 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Sporten

 • Sportscholen blijven open.
 • Voor sporters boven de 18 jaar geldt; sporten alleen op 1,5 meter afstand.
 • Individueel sporten én sporten in een groep van max. 4 personen (op afstand) is toegestaan.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen trainen, zonder toeschouwers.
 • Sportwedstrijden (ook voor onder de 18) zijn niet toegestaan.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • In een sportschool mogen maximaal 30 personen binnen zijn.
 • Betaald voetbal en NOC sporten mogen doorgaan, maar worden gespeeld zonder publiek.

Bibliotheek/Museum/Dierenpark

 • Voor een bezoek moet u reserveren.
 • Er wordt een beperkt aantal mensen toegelaten.
 • Wanneer u reserveert, hoort u van hoe laat tot hoe laat u mag komen.
 • Er zijn uitzonderingen op regels voor ruimtes buiten.

Theaters/poppodia

 • Ook bij theaters en poppodia geldt dat er maximaal 30 bezoekers naar binnen mogen.
 • Er gelden voor grote(re) theaters of poppodia geen uitzonderingen meer.

Evenementen

 • Evenementen in de breedste zin van het woord zijn niet toegestaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om openluchtconcerten, buurt BBQ’s, kermissen of theaterfestivals.

Contactberoepen

 • Mensen met een contactberoep moeten klanten registeren (bijvoorbeeld kappers).
 • Klanten moeten vooraf reserveren.
 • Hier geldt de triageplicht. Dat wil zeggen het invullen van een online gezondsheidscheck (via een app) van het RIVM.
 • Het dringende advies is het dragen van een mondkapje; zowel door de dienstverlener als door de klant. Er wordt gewerkt aan het juridisch vastleggen van het verplicht stellen van een mondkapje.

Winkelen

 • Winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is.
 • Daar waar geconstateerd wordt dat het te druk wordt, kan een winkel per direct worden gesloten.
 • Detailhandel moet om 20.00 uur sluiten.
 • Detailhandel moet werken met venstertijden voor kwetsbare groepen.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden.
 • Er wordt gewerkt aan het juridisch vastleggen van het verplicht stellen van een mondkapje in winkels. Tot die tijd blijft het dragen ervan een dringend advies.
 • Winkeliers mogen klanten die dat niet willen weigeren.
 • Voor winkelen in de binnenstad geldt een verplichte looproute. Daarbij is de weg verdeeld in 2 helften om de verplichte looproute aan te geven en zo het publiek te scheiden.
 • Er dient altijd 1,5 meter afstand gehouden te worden (op straat en in de winkels).

Supermarkt

 • Supermarkten hebben speciale winkeltijden voor ouderen en kwetsbare groepen.
 • Supermarkten mogen vanaf 20.00 uur geen alcohol meer verkopen.
 • Een winkelkarretje is verplicht.
 • Er wordt gewerkt aan het juridisch vastleggen van het verplicht stellen van een mondkapje in winkels. Tot die tijd blijft het dragen ervan een dringend advies.

Mondkapjes

 • Op woensdag 30 september gaf het kabinet landelijk al het dringende advies om in alle publieke binnenruimtes (zoals winkels, bibliotheken, musea, stations, gemeentehuizen, theaters) een mondkapje te dragen.
  Op 1 december wordt dit verplicht.
 • Een mondkapje is altijd aanvullend op het houden van 1,5 meter afstand.

Onderwijs

 • Het onderwijs blijft ‘open’
 • Kinderen op de basisschool mogen naar school en de kinderopvang of gastouder als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts.
 • Kinderen op het voortgezet onderwijs met klachten blijven thuis.
 • Heeft iemand in het gezin corona? Ook dan blijven kinderen thuis. Ook wanneer ze op de basisschool zitten.
 • Het landelijke dringende advies (en vanaf 1 december een landelijke verplichting) om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen, geldt niet in het primair onderwijs.
 • Het dringende advies (en vanaf 1 december een verplichting) om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen geldt wel voor de gangen en de kantine(s) op middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en het WO. In de klas mag het mondkapje af. Ook hier geldt dat een mondkapje verplicht wordt, zodra dat juridisch is vastgelegd.

Thuis

 • In de eigen woning, in de tuin of op het balkon mag u maximaal 3 gasten ontvangen (kinderen tot 13 jaar en mensen uit uw huishouden tellen niet mee).
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt: houd 1,5 meter afstand.
 • Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Laat u testen bij klachten en blijf thuis tot u de uitslag heeft.  
 • Is er iemand in het gezin met klachten zoals benauwdheid en koorts? Dan blijft het hele gezin thuis.

Op straat

 • Het nuttigen of bij je dragen van alcohol op straat is verboden.
 • Er wordt gehandhaafd op dit alcoholverbod.

Groepsbijeenkomsten

 • De maximale groepsgrootte binnen is 30 personen en buiten 40 personen (kinderen tellen mee).
 • Iedereen heeft een vaste zitplaats. Onderling wisselen is niet toegestaan.
 • Bij aankomst krijgen bezoekers vragen over hun gezondheid. Bijvoorbeeld of ze koorts hebben of verkouden zijn.
 • Bezoekers geven hun adres en telefoonnummer op.
 • Soms mogen er wel meer mensen zijn in een ruimte aanwezig zijn. Denk daarbij aan godsdienstige bijeenkomsten, betogingen, vergaderingen van de gemeenteraad, uitvaarten, sporten, het openbaar vervoer, markten en het onderwijs.

Thuiswerken

 • Blijf zoveel mogelijk thuis werken. Dat blijft de norm.
 • In het algemeen geldt: “Werk thuis waar dat kan, ga naar het werk als dat echt moet”.
 • Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten als herstelperiode.

Zingen of schreeuwen

 • Zingen of schreeuwen met een groep (bijvoorbeeld in het stadion of bij een concert) mag niet.
 • Zangers, zangkoren en zanggroepen mogen wel samen zingen.
 • Zingen als belijdenis van uw geloof mag ook.

Openbaar vervoer

 • Vermijd niet noodzakelijke reizen.
 • In het openbaar vervoer houdt iedereen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt verplicht een mondkapje.
 • Het dragen van een mondkapje voor 13 jaar en ouder geldt ook op vliegvelden en in vliegtuigen.

(Ouderen)zorginstellingen

 • Wanneer ergens een coronabesmetting is, mag je niet binnen in een (ouderen)zorginstelling om mensen te bezoeken. Dat geldt niet voor vaste vrijwilligers en wanneer een bewoner overlijdt.
 • Vanuit het Rijk is er contact met zorginstellingen over extra te nemen maatregelen (bijvoorbeeld over het verder beperken van bezoek).

 (Terug van) vakantie

 • Vermijd niet noodzakelijke reizen.
 • Er geldt een negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland (met uitzondering van reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden).
 • Wanneer u in Nederland op vakantie gaat, blijft u dan zoveel mogelijk op uw vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes.
 • Toch op vakantie geweest in een ‘code oranje gebied? Dan gaat u 10 dagen in thuisquarantaine (dat betekent dat u 10 dagen thuis blijft).
 • Laat u dan ook testen.

Onthoud:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Beperk het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk.
 • Vermijd niet noodzakelijke reizen.
 • Ga niet naar het buitenland op vakantie (naar de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden mag wel).
 • Ontvang maximaal 3 mensen thuis.
 • Buiten bent u met maximaal 4 personen (buiten uw huishouden en kinderen tot 13 jaar tellen niet mee).