Breda helpt bedrijven en organisaties uit de Coronacrisis te komen met de Unlock Challenge

Publicatiedatum: 
31 maart 2021

Breda gaat net als in 2020 op zoek naar uitdagingen die een belemmering vormen om uit de Coronacrisis te komen. Uitdagingen, ofwel Unlock Challenges, die je als bedrijf, culturele of maatschappelijke organisatie zelf niet kan oplossen, maar wel cruciaal zijn om verder te komen. Of uitdagingen, waarbij samenwerking tussen verschillende sectoren bijdraagt aan betere en duurzamere oplossingen.

Als de uitdagingen bekend zijn, nodigen we creatieve bedrijven en organisaties in Breda uit om met oplossingen te komen. De gemeente stelt maximaal € 8.000 per challenge beschikbaar om de gekozen oplossing uit te werken. Er is voor maximaal 10 challenges geld beschikbaar.

Veel bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties lopen als gevolg van de Coronacrisis aan tegen problemen. Zo meldde zich tijdens de eerste editie bijvoorbeeld een taalschool met het probleem dat hun docenten hun baan opzegden. Ze kregen namelijk geen energie van online lesgeven. En ook meldde zich een nieuwe Breda-brede citywebshop die niet wist hoe de bezorging te organiseren. Uitdagingen zijn er niet alleen nu, tijdens de coronacrisis, maar zeker ook richting het ‘post-corona-tijdperk’. Heb jij of heeft jouw organisatie ook een dergelijke uitdaging? Meld je dan nu aan via PlanBreda.nl. Na een selectie publiceert de gemeente maximaal 10 uitdagingen en worden creatieve bedrijven en organisaties uitgenodigd om met oplossingen te komen

Voorwaarden en planning

  • De uitdagingen die in aanmerking komen voor de Unlock Challenge moeten een bredere maatschappelijke impact hebben, dan alleen van jouw eigen bedrijf of organisatie.
  • Daarnaast valt de uitdaging buiten de corebusiness van je organisatie. Het gaat bij voorkeur om uitdagingen van samenwerkende bedrijven, organisaties of instellingen.
  • De uitdagingen kunnen tot en met 19 april 2021 via PlanBreda.nl bij de gemeente worden ingediend. 
  • In mei nodigen we het creatieve bedrijfsleven en organisaties uit om oplossingen aan te dragen voor de geselecteerde projecten.
  • In juli moet duidelijk zijn welke projecten worden aangepakt.

De Unlock Challenge is onderdeel van het lokale Corona maatregelenpakket. Hierin zijn maatregelen  aangekondigd om de Bredase samenleving te ondersteunen en de gevolgen van de Coronacrisis te verkleinen. We zetten  waar mogelijk ook in  op verbeteringen voor de langere termijn, voor een wend- en weerbare stad.

Wethouder Boaz Adank (economie) noemt de Unlock Challenge een belangrijk onderdeel van het pakket. “We hebben oog voor bedrijven en organisaties die ogenschijnlijk onoplosbare uitdagingen hebben en roepen het creatieve bedrijfsleven in Breda op om daar mee aan de slag te gaan. Dat zal tot mooie samenwerkingen leiden en onze economie stimuleren. Bovendien geeft het organisaties de mogelijkheid om samen te werken met partijen buiten je eigen sector.”

‘’De financiële zorgen in de culturele sector zijn groot en daarom is het noodzakelijk dat we culturele organisaties en makers financieel ondersteunen, maar een crisis als deze biedt ook kansen om bepaalde innovaties en ontwikkelingen te versnellen’’, aldus wethouder Marianne de Bie (cultuur). ‘’Met de Unlock challenges stimuleren we dit. Er kan kleinschalige geëxperimenteerd worden met creatieve oplossingen, en de uitwisseling tussen het bedrijfsleven en de culturele sector is hierbij een grote meerwaarde.’’