2e stap uit openingsplan: er is weer meer mogelijk

Publicatiedatum: 
12 mei 2021

Update 18 mei
Dit bericht is aangepast nadat bekend is gemaakt dat de aangekondigde versoepelingen doorgaan.

Terrassen langer open, weer naar een pretpark of openluchtmuseum en binnensport en teamsport weer mogelijk.

De persconferentie van 11 mei liet even op zich wachten. En daarmee verdere versoepelingen. Maar op 11 mei kondigde demissionair minister-president Rutte de 2e stap van de versoepelingen uit het zogenoemde openingsplan aan. Mét de mogelijkheid van een ‘pauze-knop’. Want, om de versoepelingen vanaf 19 mei in te kunnen laten gaan, moeten de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames de komende week blijven dalen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan het kabinet maandag 17 mei besluiten de versoepelingen uit te stellen. “Want, vlak voor de finish willen we geen fouten maken,” aldus Rutte.

Inmiddels is duidelijk dat de versoepelingen op 19 mei doorgaan. Vanaf dan mogen  de buitenterrassen open zijn van 06.00 tot 20.00 uur en kunnen sportscholen, binnenzwembaden en muziek- en theaterscholen hun deuren weer openen. Buitensporten in teamverband voor volwassenen mag dan ook weer. En een bezoek aan zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ in de buitenlucht, zoals dierentuinen, pretparken en openluchtmusea, behoort dan ook weer tot de mogelijkheden. Nog steeds op 1,5 meter afstand van elkaar, op basis van reservering en registratie en met een maximum aantal van 30 personen binnen (en 1 persoon per 10 m2  buiten).

Openingsplan

Het kabinet heeft een openingsplan opgesteld waarmee versoepelingen in 5 stappen doorgevoerd kunnen worden. Daarvan is nu de tweede stap gezet, volgend op de eerste stap van woensdag 28 april (met daarin beperkte opening van de terrassen, weer winkelen zonder afspraak en het verdwijnen van de avondklok).

Dit zijn allemaal stapjes op weg naar meer vrijheid. Vrijheid die volgens demissionair minister Hugo de Jonge ‘in de lucht hangt’. Met meer vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid daar verstandig mee om te gaan. Dat betekent dat alle basismaatregelen (zoals handen wassen, afstand houden, thuisblijven en testen bij klachten) nog belangrijker worden om straks ook de volgende stappen te kunnen zetten.

Wanneer de besmettingscijfers dat toelaten, volgen later grotere en snellere stappen. Zo betekent de derde stap dat er ook weer meer binnen mag, zoals het onder voorwaarden (bijvoorbeeld met toegangstesten) openen van restaurants, bioscopen en musea. Hiervoor geldt dan nog wel een maximaal aantal gasten of bezoekers. In de stappen daarna, wordt dit aantal verhoogd. Hoe meer mensen er zijn ingeënt, hoe meer er mogelijk is. Met deze 5 stappen kunnen we op weg naar een zomer met veel minder maatregelen. Meer informatie over het openingsplan.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste maatregelen zoals ze nu gelden op een rijtje. Het totaaloverzicht staat ook vermeld op de website van de Rijksoverheid. Op de website Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat meer informatie over onder andere de Tijdelijke wet maatregelen en Tijdelijke regeling maatregelen COVID 19. Hiermee hebben veiligheidsregio’s en burgemeesters meer invloed om zelfstandig lokale of regionale maatregelen te nemen: website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Horeca

 • Cafés, restaurants en coffeeshops mogen vanaf 18 mei hun buitenterrassen openen van 06.00 tot 20.00 uur.
 • Op een terras mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn.
 • De tafels staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Dichterbij elkaar mag wanneer er een kuchscherm tussen staat.
 • Maximaal 2 personen per tafel (of meer personen uit één huishouden).
 • Een checkgesprek, registratie en reservering is verplicht (mag ter plekke).
 • Afhalen van eten en drinken mag tot 01.00 uur.
 • Bij afhalen mag de alcoholverkoop tot 20.00 uur.
 • Afhalen bij coffeeshops mag ook tot 20.00 uur.
 • Hotels mogen openblijven voor logies. De restaurantfunctie en de roomservice is niet toegestaan.

Wijk- en dorpscentra

 • Het horecaonderdeel van wijk – en dorpscentra met horecagelegenheden blijft gesloten.
 • Wijk- en dorpscentra mogen openblijven voor activiteiten voor kwetsbare doelgroepen.
 • De algemene richtlijnen (waaronder 1,5m en ventilatie) blijven van toepassing.

‘Afspreken’ buiten

 • Buiten zijn groepjes van maximaal 2 mensen (anders dan het eigen huishouden) toegestaan. Op 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Sporten

 • Sportscholen mogen vanaf 18 mei hun deuren weer openen, waarmee binnensporten ook weer is toegestaan.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen buiten trainen, zonder toeschouwers.
 • Jongeren tot 27 jaar mogen buiten sporten op sportlocaties in teamverband. En als de versoepelingen doorgaan mogen volwassenen (dus vanaf 27 jaar) dat vanaf 19 mei ook weer. Onderlinge wedstrijden zijn daarbij toegestaan, competitiewedstrijden niet. Voor de groep 27 jaar en ouder geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Douche- en kleedruimtes blijven gesloten.
 • Op overige plekken (buiten de sportlocaties) mogen zij ook buiten sporten, maar dan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen en alleen op 1,5 meter afstand.
 • Sportwedstrijden (ook voor onder de 18) zijn niet toegestaan.
 • Sportkantines blijven gesloten. Als de versoepelingen op 19 mei doorgaan, mogen de terrassen van de sportkantines wel open.
 • Betaald voetbal en NOC sporten mogen doorgaan, maar worden gespeeld zonder publiek.

Bibliotheek/Museum/Dierenpark/Pretpark

 • Vanaf 18 mei mogen de zogenoemde (buiten)doorstroomlocaties weer open. Dat geldt voor bijvoorbeeld dierenparken, pretparken en openluchtmusea.
 • Reserveren, afhalen en inleveren van boeken bij een bibliotheek is en blijft toegestaan.

Theaters/poppodia

 • Theaters en poppodia zijn nog gesloten.

Evenementen

 • Evenementen in de breedste zin van het woord zijn niet toegestaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om openluchtconcerten, buurt BBQ’s, kermissen of theaterfestivals.
 • Fieldlabs vormen daarop een uitzondering.

Contactberoepen

 • Contactberoepen (zoals kappers, nagelstylistes en tatoeëerders) zijn sinds 3 maart weer open. Daarbij gelden voorwaarden zoals het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 afstand. Ook moet gereserveerd worden en moet triage plaatsvinden. Dat betekent dat er gecheckt moet worden of de klant geen ziekteverschijnselen heeft.
 • Vanaf 18 mei mogen ook sexwerkers hun werkzaamheden weer uitvoeren.

Winkelen

 • ‘Essentiële’ winkels zoals supermarkten, apotheken, drogisterijen, bakkers, slagers en weekmarken zijn ‘gewoon’ open.
 • Voor alle andere winkels geldt dat het niet meer nodig is om een afspraak te maken. De regel ‘1 klant per 25 m2 met een maximum van 50 klanten’ geldt nog steeds.
 • Supermarkten voeren deurbeleid om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden.
 • Een mondkapje is verplicht.
 • Supermarkten hebben speciale winkeltijden voor ouderen en kwetsbare groepen.
 • Supermarkten mogen vanaf 20.00 uur geen alcohol meer verkopen.
 • Een winkelkarretje is verplicht.
 • Er dient altijd 1,5 meter afstand gehouden te worden (op straat en in de winkels).

Mondkapjes

 • Een mondkapje is verplicht in alle publieke binnenruimtes (zoals winkels, bibliotheken, musea, stations, gemeentehuizen en theaters).
 • Een mondkapje is altijd aanvullend op het houden van 1,5 meter afstand.

Onderwijs/zwemles

 • De basisscholen zijn volledig open.
 • De buitenschoolse opvang (BSO) is open voor alle kinderen.
 • De middelbare scholen zijn open. Leerlingen gaan minstens 1 dag per week – en zoveel meer als mogelijk is – naar school. Het OMT gaat het kabinet nog adviseren of en wanneer de middelbare scholen weer volledig open kunnen. Daar wordt op 25 mei een besluit over genomen.
 • Voor mbo-leerlingen geldt dat zij 1 dag per week naar school mogen.
 • Er geldt een uitzondering voor leerlingen in examenklassen, voor praktijkgericht onderwijs, voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs: zij mogen wel ‘gewoon’ naar school.
 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten ook 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • Voor het hoger onderwijs en universiteiten geldt dat studenten 1 dag per week les op school krijgen.  
 • Zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar is toegestaan.

Thuis

 • In de eigen woning, in de tuin of op het balkon mag u maximaal 2 gasten per dag ontvangen (kinderen tot 13 jaar en mensen uit uw huishouden tellen niet mee).
 • Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt: houd 1,5 meter afstand.
 • Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Laat u testen bij klachten en blijf thuis tot u de uitslag heeft.  
 • Is er iemand in het gezin met klachten zoals benauwdheid en koorts? Dan blijft het hele gezin thuis.

Op straat

 • Het nuttigen of bij je dragen van alcohol op straat is verboden.
 • Er wordt gehandhaafd op dit alcoholverbod.
 • Op straat is de groepsgrootte maximaal 2 personen (buiten het eigen huishouden).

Groepsbijeenkomsten

 • Groepsbijeenkomsten zijn niet toegestaan.
 • Voor godsdienstige bijeenkomsten, betogingen, vergaderingen van de gemeenteraad, het openbaar vervoer, markten en – in sommige gevallen - het onderwijs wordt een uitzondering gemaakt.
 • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn, met inachtneming van de coronaregels (mondkapje, 1,5 meter afstand).

Thuiswerken

 • Blijf zoveel mogelijk thuis werken. Dat blijft de norm.
 • In het algemeen geldt: “Werk thuis waar dat kan, ga naar het werk als dat echt moet”.
 • Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten als herstelperiode.

Openbaar vervoer

 • Vermijd niet noodzakelijke reizen.
 • In het openbaar vervoer houdt iedereen zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan.
 • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt verplicht een mondkapje.
 • Het dragen van een mondkapje voor 13 jaar en ouder geldt ook op vliegvelden en in vliegtuigen.

(Ouderen)zorginstellingen

 • Wanneer ergens een coronabesmetting is, mag je niet binnen in een (ouderen)zorginstelling om mensen te bezoeken. Dat geldt niet voor vaste vrijwilligers en wanneer een bewoner overlijdt.
 • Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, dan is er ruimte voor 2 bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. 

Reizen

 • Vermijd niet noodzakelijke reizen.
 • Er geldt een negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland. Dit reisadvies geldt tot en met 15 mei 2021.
 • Kijk voor reizen op de website Wijsopreis omdat de regels per land kunnen verschillen. Net als vorige zomer wordt gewerkt met kleurcodes. De belangrijkste zijn geel en oranje. Geel betekent: corona is niet weg, maar u mag naar dit land reizen. Houd rekening met de geldende regels van het land. Code oranje betekent: alleen noodzakelijke reizen (dus geen vakantie).
 • Wanneer u in Nederland op vakantie gaat, blijft u dan zoveel mogelijk op uw vakantieadres.

Beperk het aantal uitstapjes.

 • Vliegpassagiers moeten bij aankomst in Nederland een negatieve PCR-test kunnen laten zien en voor vertrek een sneltest doen (die ook negatief moet zijn).
 • Er is een Europese Digital Green Certificate in ontwikkeling. Deze digitale reispas moet reizen in Europa makkelijker maken. En bijvoorbeeld een alternatief bieden voor quarantaine. Het streven is deze pas in juni klaar te hebben voor gebruik.

Onthoud:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis! En laat u testen.
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Beperk het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk.
 • Vermijd niet noodzakelijke reizen.
 • Ontvang maximaal 2 personen (van 13 jaar en ouder) per dag thuis.
 • Ga zelf ook maximaal 1 keer per dag op bezoek bij iemand en ga alleen.
 • Buiten bent u met maximaal 2 personen (buiten uw huishouden. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee).