Ondersteuningspakket sport en recreatie

Voor sportverenigingen en dorps- en wijkcentra

Breda heeft een hulpmaatregelenpakket samengesteld voor de periode 1 april tot en met 30 september 2020. Dit pakket van de gemeente biedt effectieve hulp en (financiële) verlichting voor specifieke doelgroepen. De inzet van het pakket is vooral gericht op het voortbestaan van organisaties, het behoud van werkgelegenheid en het behoud van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn voor de stad. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk.

Breda kent een rijk en actief verenigingsleven. Honderden sportverenigingen zorgen samen voor een sportieve én sfeervolle Bredase samenleving. Ook dorps- en wijkcentra hebben een belangrijke maatschappelijk rol. Het is belangrijk dat dat zo blijft, daarom bieden we de volgende hulpmiddelen:

  • huur voor gemeentelijke sportaccommodaties worden tijdelijk kwijtgescholden
  • er wordt maatwerk geboden om het bestaansrecht van verenigingen te waarborgen
  • maatwerk voor dorps- en wijkcentra als de bestaanszekerheid in het geding komt

De gemeente is druk bezig met de verdere uitwerking van de maatregelen. Zodra de exacte voorwaarden bekend zijn en de eventuele aanvraag kan worden ingediend, vindt u dit op deze pagina. De maatregelen zijn onderdeel van een breed ondersteuningspakket van gemeente Breda.

Een compleet overzicht en de veelgestelde vragen over het ondersteuningspakket vindt u in het nieuwsbericht.