Ondersteuningspakket sport en recreatie

Voor sportverenigingen en dorps- en wijkcentra

Breda heeft een hulpmaatregelenpakket samengesteld voor de periode 1 april tot en met 30 september 2020. Dit maatregelenpakket is verlengd tot 1 januari 2021. Dit pakket van de gemeente biedt effectieve hulp en (financiële) verlichting voor specifieke doelgroepen. De inzet van het pakket is vooral gericht op het voortbestaan van organisaties, het behoud van werkgelegenheid en het behoud van sociaal-maatschappelijke structuren die onmisbaar zijn voor de stad. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk.

Breda kent een rijk en actief verenigingsleven. Honderden sportverenigingen zorgen samen voor een sportieve én sfeervolle Bredase samenleving. Ook dorps- en wijkcentra hebben een belangrijke maatschappelijk rol.
We voeren overleg met verenigingen over de behoefte aan specifieke ondersteuning zoals bijvoorbeeld huurcompensatie.