Ondersteuningspakket zorg en maatschappij

Voor dorps- en wijkcentra

De 35 dorps- en wijkcentra in Breda hebben een belangrijke maatschappelijke rol. We vinden het belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen blijven bestaan en dat de vrijwilligersbesturen kunnen rekenen op ondersteuning. Vanwege de coronacrisis zijn de centra voor ontmoeting tijdelijk gesloten geweest. En ook nu nog kunnen niet alle activiteiten plaatsvinden. Daarmee komt de bestaanszekerheid van een aantal dorps- en wijkcentra in het geding. We gaan daarom in gesprek met de besturen van deze centra om te kijken welke ondersteuning nodig is om het voortbestaan te kunnen garanderen. We leveren daarbij maatwerk. De financiële ondersteuning is niet bedoeld als compensatie voor gederfde inkomsten maar is gericht op het betalen van vaste kosten als de bestaanszekerheid van de centra in het geding komen. Tevens is er begeleiding vanuit de gemeente voor de inzetten van rijksregelingen aangaande personeel dat in dienst in van de stichtingen en bij het inzetten van gemeentelijke vouchers. 
Onder veelgestelde vragen wijk- en dorpscentra vindt u meer praktische informatie.

Bekijk de video waarin Miriam Haagh (wethouder vrijwilligerswerk en wijkaanpak)  wijk- en buurtcentra  een hart onder de riem steekt.