Onderwijs

Het coronavirus dwong het onderwijs tot snel, inventief, innovatief en creatief handelen. Lespakketten werden voorbereid en digitaal lesgeven in sneltreinvaart geïntroduceerd. Basisonderwijs en kinderopvang regelden samen de opvang voor kinderen van wie (beide) ouders in vitale beroepen werken. In het voortgezet onderwijs werd al snel duidelijk dat de centrale eindexamens in 2020 niet door zouden gaan. De scholen staan voor de uitdaging om online les te geven en als de maatregelen het toelaten dit te doen in een 1,5 meter klas. Hier vindt u maatregelen die zijn genomen of worden ontwikkeld om alle kinderen gelijke kansen op onderwijs te geven.