Onderwijs

Het coronavirus dwong het onderwijs tot snel, inventief, innovatief en creatief handelen. Lespakketten werden voorbereid en digitaal lesgeven in sneltreinvaart geïntroduceerd. Basisonderwijs en kinderopvang regelden samen de opvang voor kinderen van wie (beide) ouders in vitale beroepen werken. In het voortgezet onderwijs werd al snel duidelijk dat de centrale eindexamens in 2020 niet door zouden gaan. Inmiddels mogen kinderen weer naar school. De scholen bepalen zelf de precieze invulling; dat is maatwerk. Ze staan voor de uitdaging om les te geven in een 1,5 meter klas. Hier vindt u maatregelen die zijn genomen of worden ontwikkeld om alle kinderen gelijke kansen op onderwijs te geven.