Onderzoeken inwoners

Ervaren leefbaarheid en veiligheid tijdens coronacrisis in Breda

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus. Om zicht te krijgen op hoe de huidige situatie ervaren wordt in Breda wordt inwoners regelmatig gevraagd hoe het met hen gaat en wat zij doen met de adviezen en maatregelen. In de samenvattingen van de onderzoeken staan de belangrijkste resultaten.

Jongeren

Bewoners


In mei 2021 is bewonerspeiling 7 gehouden. De resultaten zijn verwerkt in de integrale herstelmonitor

Brabantse Monitor

In opdracht van de  Provincie Noord-Brabant worden de maatschappelijke effecten van het coronavirus onderzocht. Deze onderzoeken worden regelmatig herhaald.
Bekijk de Brabantse Monitor

De website Waarstaatjegemeente.nl geeft per gemeente inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en veerkracht op de langere termijn als gevolg van de coronacrisis.