Onderzoeken inwoners

Ervaren leefbaarheid en veiligheid tijdens coronacrisis in Breda

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus. Om zicht te krijgen op hoe de huidige situatie ervaren wordt in Breda wordt inwoners regelmatig gevraagd hoe het met hen gaat en wat zij doen met de adviezen en maatregelen. In de samenvattingen van de onderzoeken staan de belangrijkste resultaten.

Brabantse Monitor

In opdracht van de  Provincie Noord-Brabant worden de maatschappelijke effecten van het coronavirus onderzocht. Deze onderzoeken worden regelmatig herhaald.
Bekijk de Brabantse Monitor

De website Waarstaatjegemeente.nl toont per gemeente de gevolgen van de coronacrisis.