Projectsubsidie Cultuur (o.a. Makersregeling)

Kunst en cultuur is een belangrijke onderdeel van onze bruisende stad. De Gemeente Breda heeft 2 soorten culturele projectsubsidies. Het Fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed is bedoeld voor de presentatie van cultuurprojecten. De makersregeling is bedoeld voor een maak proces en ondersteunt de professionele ontwikkeling van makers.

Wees niet bang om in tijden van Corona een projectsubsidie aan te vragen. De Makersregeling kan makers, juist in tijden van Corona, het benodigde steuntje in de rug bieden bij het maken van nieuw werk. Het Fonds Cultuur en Cultureel Erfgoed staat open voor alle Corona-proof cultuurprojecten.

Makersregeling

“Ik ben een professionele maker en zoek ondersteuning bij mijn ontwikkeling in 2020"

De makersregeling steunt professionele culturele makers of collectieven bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. De regeling is bedoeld voor alle kunstdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers.

De maker of het collectief richt zich op:

 • talent, experiment, vernieuwing én actualiteit
 • een cultureel project met een beperkte financiële omvang en uitvoering/presentatie in 2020

Het project voldoet aan de volgende criteria:

 • ten minste 10% van de begroting is afkomstig uit andere inkomstenbronnen
 • de artistieke- en zakelijke kwaliteit binnen het project is geborgd
 • het project draagt bij aan de diversiteit van kunst en cultuur binnen de gemeente Breda
 • tip: verwerk in het projectplan hoe het project bijdraagt aan de ontwikkeling van uw beroepspraktijk.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend via Breda.nl/subsidies, maar moeten minimaal 6 weken voor aanvang van het project zijn ontvangen. Een subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl

Fonds cultuur en cultureel erfgoed

“Ik organiseer een incidenteel cultuurproject in 2020”

Dit fonds is bestemd voor culturele organisaties, erfgoedorganisaties en professionele culturele makers of collectieven die een incidenteel cultuurproject uitvoeren in Breda en hier financiering voor zoeken.

Het project voldoet aan de volgende criteria:

 • je werkt samen met lokale en/of bovenlokale partijen, zowel financieel als inhoudelijk
 • ten minste 50% van de begroting van het project is afkomstig uit andere inkomstenbronnen, zoals entreegelden en/of andere subsidies

Het project voldoet aan één of meer van de volgende doelstellingen:

 • het vergroten van de cultuurparticipatie van Bredanaars, met name van die groepen die hier nog niet of nauwelijks in participeren
 • het vergroten van het aanbod van artistieke (top)kwaliteit
 • het verbeteren van het culturele productieklimaat van Breda
 • het stimuleren van talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering in de sector
 • het verbinden van cultuur met andere sectoren
 • tip: Je hoeft maar 1 van de 5 doelstellingen te kiezen bij het indienen van jouw aanvraag. Je mág er meer kiezen, maar dit hoeft niet. Licht in jouw projectplan toe hoe je voldoet aan de gekozen doelstelling(en).

Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend via Breda.nl/subsidies, maar moeten minimaal 13  weken voor aanvang van de uitvoering van het project zijn ontvangen. De maximale bijdrage voor een project subsidiebijdrage bedraagt € 20.000 per jaar.

Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl

* Let op, bovenstaande informatie gaat over het jaar 2020. In 2021 komen er nieuwe subsidieregelingen.
* Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige Nadere Regels subsidieversterking en de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Breda op www.breda.nl/subsidies