Sneltoets tijdelijke Corona-initiatieven en vragen

Snel weten of plannen of ideeën mogelijk zijn

Snel weten of plannen of ideeën mogelijk zijn

Als we een ding van corona hebben geleerd is het wel aanpassen, creatief denken en het komen tot vernieuwende initiatieven of oplossingen. Bredase ondernemers en maatschappelijke organisaties bruisen van nieuwe ideeën en plannen. Maar zijn deze ook uitvoerbaar binnen de geldende regels? Om dit snel te kunnen beoordelen heeft de Gemeente Breda de Sneltoets gelanceerd.

Snel een antwoord

Als ondernemer of maatschappelijke organisatie wil je, juist nu, snel weten of bepaalde plannen of ideeën mogelijk zijn binnen de geldende bestemmingsplannen en andere regels die gelden in de gemeente Breda. De sneltoets beoordeelt ondernemende, creatieve ideeën waarmee we in corona-tijd elkaar en de economie kunnen helpen.

Het gaat hier om nieuwe initiatieven met een tijdelijk karakter. Zolang de
un-lock nog niet 100% is zoeken we met elkaar een goede balans tussen gezondheid, veiligheid en het blijven functioneren van de economie.

  • Het indienen van een initiatief en de toets daarop is kostenvrij.
  • Eventuele vervolgtrajecten en vergunningen voortvloeiend uit de sneltoets worden wel belast aan de initiatiefnemer.

Formulier Sneltoets tijdelijk initiatief

Denkt u dat het initiatief afwijkt van het huidige bestemmingsplan? Maak dan gebruik van de Sneltoets. Binnen 7 werkdagen krijgt u uitsluitsel. Past het idee binnen het bestemmingsplan, maar wilt u weten wat toegestaan is binnen de huidige corona maatregelen? Kijk dan bij Coronavragen.
Voor alle andere Coronavragen: contact

Sneltoets tijdelijk initiatief aanvragen