Starterslift OverbruggingLening (SOL)

Overbruggingskrediet voor kansrijke, perspectiefvolle startups

Door het Covid19 virus staat de economie onder druk. Als startup kun je hier behoorlijk last van hebben. Zeker als jouw startup een nieuw kennisintensief product, dienst of proces ontwikkelt en je nog op zoek bent naar het juiste businessmodel. Heb je er alles aan gedaan om gebruik te maken van de specifieke noodmaatregelen van de overheid en andere financieringsmogelijkheden onderzocht maar is dat niet gelukt of onvoldoende? Dan is er de Starterslift OverbruggingsLening (SOL) voor je.

De Gemeente Breda is partner in het Starterslift Fonds. Daarmee kun je als Bredase kennisintensieve startup de SOL aanvragen bij Starterslift Investments. We verstrekken via dit fonds een lening van maximaal € 50.000 om jouw kennisintensieve innovatie te continueren in deze uitdagende tijden zodat jouw startup een waardevolle bijdrage kan gaan leveren aan uitdagingen in de maatschappij.

De financiering wordt verstrekt als een persoonlijke lening. Je moet het dus terug betalen, ook als jouw startup alsnog geen succes wordt.

Bredase startups kunnen alleen een SOL aanvragen als ze door een business developer van REWIN begeleid worden. Is dat contact er nog niet, meld je dan eerst aan via de website van REWIN, of via een e-mail naar info@rewin.nl,  076 - 564 67 80. Studentondernemers melden zich bij de business developer van hun kennisinstelling (Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences of Tilburg University.)

Indienen aanvraag

  • De lening is aan te vragen tot en met 30 juni 2021.
  • De omvang van de lening ligt tussen € 5.000 en € 50.000.
  • De startup is maximaal 6 jaar oud en moet gevestigd zijn in West- of Midden-Brabant of ingeschreven zijn als student of werknemer bij Tilburg University, Avans Hogeschool of Breda University of Applied Sciences.

Meer informatie staat op de website van Starterslift. Hier staan ook alle voorwaarden van de Starterslift OverbruggingsLening beschreven.