Subsidie ondersteuning Kunst & Erfgoed

In april kondigde Breda verschillende maatregelen voor de culturele sector aan. Namelijk het accepteren van een lagere subsidieprestatie, het kwijtschelden/compenseren huur cultuurpanden en ondersteuning voor het voortbestaan van culturele organisaties. Voor de laatstgenoemde ondersteuning zijn twee subsidieregelingen ontwikkeld:

  1. Tijdelijke subsidieregeling professionele kunst- en erfgoedsector COVID-19. Hiervoor is een budget van € 300.000 beschikbaar.
     
  2. Tijdelijke subsidieregeling amateurkunstorganisaties COVID-19.
    Hiervoor is een budget van € 22.000 beschikbaar.