Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning amateurkunstorganisaties COVID-19

Subsidie kan worden aangevraagd door amateurkunstorganisaties van 1 november tot en met 31 december 2020. Een amateurkunstorganisatie is een organisatie met een artistiek inhoudelijke doelstelling waarvan de deelnemers een bepaalde kunstvorm beoefenen op niet-professionele basis. Per organisatie kan slechts één aanvraag worden ingediend. Het besluit volgt uiterlijk 8 weken na de uiterste indieningsdatum, mits de aanvraag volledig is ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Subsidiebedrag amateurkunstorganisaties

 • maximale subsidie: € 2.500 per amateurkunstorganisatie
 • subsidie loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020

Criteria

Er moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • De aanvrager is een in Breda gevestigde amateurkunstorganisatie.
 • De organisatie bestaat op de datum van indiening aanvraag minimaal 1 jaar. Dit blijkt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • de organisatie heeft onvoldoende reguliere inkomsten om haar huisvestingslasten over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december te betalen; of
 • De organisatie heeft onvoldoende reguliere inkomsten om de kosten van de professionele artistieke (bege)leiding over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 te betalen, of;
 • de organisatie heeft onvoldoende inkomsten om de overige kosten over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 te betalen.

Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd aan:

 • Organisaties die geen amateurkunstorganisatie zijn.
 • Organisaties die niet in Breda gevestigd zijn.
 • Organisaties die op datum aanvraag niet minimaal één jaar bestaan. Dit blijkt uit de inschrijving bij de KvK.
 • Organisaties die zonder financiële steun van de gemeente Breda kunnen blijven voortbestaan.

Aanvragen en bewijsstukken

De aanvraag kan online worden ingediend.
De volgende bijlagen moeten worden geüpload:

 • Balans van de amateurkunstorganisatie per 31 december 2019.
 • Een toelichting op de subsidiecriteria, waaronder een inhoudelijke motivering waarin toegelicht wordt dat het voortbestaan van de organisatie zonder extra financiële ondersteuning in gevaar komt.
 • Een actueel rekeningafschrift op naam van amateurkunstorganisatie daterend van maximaal één maand voor datum indiening aanvraag.
 • De meest recente statuten (indien het een rechtspersoon betreft).
 • Actueel exemplaar van het uittreksel van de KvK.

Aanvragen tijdelijke subsidieregeling kunstorganisaties

Meer informatie

Er kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige publicatie op de website van de overheid.
Vragen? Neem contact op via cultuur@breda.nl.