Tijdelijke subsidieregeling perspectief amateurkunstorganisaties

Aanvragen kan van 4 juni 2022 t/m 30 september 2022.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende criteria:

  • Subsidie kan worden verleend aan amateurkunstorganisaties die tenminste vanaf 1 januari 2019 als zodanig actief zijn binnen de Bredase lokale culturele infrastructuur.
  • U ontwikkelt activiteiten voor innovatie, verjonging of digitalisering en/of activiteiten voor het werven van leden, vrijwilligers of bestuursleden.

Aanvragen subsidie

Meer informatie

Nadere regels subsidieverstrekking