Tijdelijke subsidieregeling Sportakkoord Breda 2022

Aanvragen kan van 1 juni tot en met 15 juli 2022.

De coronacrisis heeft een groot effect op de sport- en beweegdeelname en gezondheid vam Bredanaars. Veel inwoners zijn minder gaan bewegen of gestopt met sporten. Ook veel sport- en beweegaanbieders merken de gevolgen van de pandemie. Veel mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd en de overstap gemaakt naar individueel of ongeorganiseerd sporten.

Nog meer dan voorheen is het van belang om aan te sluiten bij de beleving en behoefte van specifieke doelgroepen. De gemeente wil graag een impuls geven aan de ambities uit het lokale sportakkoord en Bredanaars weer meer in beweging krijgen. Daarom roepen we partijen in Breda op om met (gezamenlijke) initiatieven te komen die de sport versterken, de sportdeelname vergroten en de maatschappelijke functie van sport bevorderen.

Voorwaarden

Via de Tijdelijke regeling Sportakkoord Breda 2022 kunnen partijen van 1 juni tot en met 15 juli 2022 een bijdrage van maximaal € 25.000 aanvragen, voor projecten die bijdragen aan één of meer van de volgende doelstellingen:

  • Innovatie van het sport- en beweegaanbod van (kwetsbare)jongeren.
  • Het stimuleren van een positieve sportcultuur in de georganiseerde sport.
  • Het motiveren van nieuwe doelgroepen tot sport en bewegen in de openbare ruimte.
  • De inzet van sport en bewegen als middel om maatschappelijke participatie te bevorderen of eenzaamheid te bestrijden.
  • Het (re)activeren van doelgroepen waarvan de sport- en beweegdeelname achterblijft.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend door zowel sport- en beweegaanbieders, als door partijen uit het werkveld onderwijs, welzijn of (gezondheids)zorg.