TONK: tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Voor huishoudens die als gevolg van inkomensverlies door Covid-19 noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen.

Voor de inwoner van Breda die door de coronamaatregelen minder inkomen heeft en hierdoor problemen heeft met het betalen van de woonlasten. Het gaat om woonlasten zoals bijvoorbeeld huur of hypotheekrente, kosten van energie, gas, water, servicekosten en gemeentelijke belastingen.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven als inwoner van Breda in de Basisregistratie personen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft op dit moment ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020.
 • Uw woonlasten zoals  kosten van huur of hypotheek, energie, water, zorg zijn samen 30% of meer van uw inkomen op dit moment.
 • Het verlies aan inkomen is het gevolg van de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft aan beschikbare geldmiddelen op dit moment minder dan € 6.925 voor een alleenstaande en € 12.590 voor een gezin. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en inwonende minderjarige kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

Hoogte TONK-uitkering

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie. Om de hoogte  te berekenen wordt gekeken naar:

 • de hoogte van uw (woon)lasten
 • uw inkomen op dit moment
 • eventuele medebewoners met wie u de woonlasten kunt delen
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht)

De TONK-uitkering hoeft u niet terug te betalen, tenzij deze als lening is verstrekt.

Controle van uw gegevens

 • De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf, uw gegevens controleren.
 • De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling.

Aanvragen

 • De TONK-uitkering geldt voor de periode januari tot en met juni 2021 en duurt maximaal 6 maanden. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.
 • Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021.
 • U vult de vragen naar waarheid in.
 • U voegt de bewijsstukken toe aan de aanvraag
 • Aanvragen is alleen mogelijk met DigiD

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten aanvragen (DigiD)