Tozo: tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers

Voor ZZP'ers en ondernemers met inkomensterugval door de coronamaatregelen.

Bredase ZZP'ers en ondernemers met inkomensterugval door de coronamaatregelen kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning of lening voor bedrijfskapitaal (staatssteun) aanvragen bij de gemeente. De Tozo is een landelijke regeling die u kunt aanvragen tot en met 30 september 2021.

Per 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om ondernemers te ondersteunen om zich te oriënteren op de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. U kunt nu al vrijblijvend met ons in gesprek. Dit kunt u aangeven op het verlengingsformulier.

Verlengen Tozo 

Heeft u de afgelopen 3 maanden een Tozo uitkering ontvangen dan kunt u een verkorte aanvraag indienen voor de verlenging van de tijdelijke uitkering levensonderhoud .
U vult dan het verlengingsformulier (DigiD) in.  

Wijziging doorgeven

U gaat samenwonen of apart wonen. U heeft inkomsten die u wilt doorgeven en/of uw vermogen is gewijzigd. Uw telefoonnummer, bankrekeningnummer, paspoort of identiteitskaart is gewijzigd. 
Vult u dan het wijzigingsformulier (DigiD) in.

Jaaropgave, hoogte en uitbetaaldatum van de tozo uitkering

Op de uitkeringsspecificatie ziet u hoe de uitkering is samengesteld en hoe eventueel inkomen is verrekend. U logt in met DigiD om uw jaaropgave of uitkeringsspecificatie op te vragen.

Uitbetaling volgt zoveel mogelijk op de uitbetaaldatum van reguliere bijstandsuitkeringen.

Aanvragen Tozo 5 (mogelijk tot en met 30 september 2021)

 • U moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken, gemiddeld 23,5 uur per week.
 • Uw inkomen is teruggevallen beneden het voor u geldende sociaal minimum en dit komt door de coronamaatregelen.
 • U geeft de gemeente alle inlichtingen die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen.
 • Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en krijgt u een boete.
 • Per huishouden is één aanvraag inkomensondersteuning mogelijk.
 • Het inkomen van uw partner wordt in mindering gebracht op de Tozo-uitkering.
 • Aanvragen is alleen mogelijk met DigiD.

Bedrijfskapitaal (minimissteun) lenen

 • Rentepercentage van 2%.
 • Binnen 5 jaar (60 maanden) terugbetalen.
 • Eerste aflossing vanaf januari 2022.
 • Bij lenen van het maximale bedrag (€ 10.157) en zonder voortijdige aflossing bedraagt het voordeel € 2000.
 • Als u in 2021 vanuit andere noodregelingen nog minimissteun of andere staatssteun krijgt, moet u dit meteen melden bij de gemeente.
 • Aow'er met een bedrijf kan alleen bedrijfskapitaal aanvragen, geen inkomensondersteuning.
 • De zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland kan terecht bij de Gemeente Maastricht. Deze gemeente behandelt voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo: aanvragen bedrijfskapitaal.

Tozo 5 en/of bedrijfskapitaal aanvragen (DigiD)

Meer informatie

Informatie van de Rijksoverheid over het berekenen van het inkomen als je Tozo aanvraagt.