Tozo: tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers

Voor ZZP'ers en ondernemers

Bredase ZZP'ers en ondernemers met inkomensterugval door de coronamaatregelen kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning of lening voor bedrijfskapitaal (staatssteun) aanvragen bij de gemeente. De Tozo is een landelijke regeling die loopt tot en met 30 september 2020.

Heeft u in maart, april of mei een Tozo1 uitkering of bedrijfskapitaal ontvangen en wilt u Tozo1 verlengen tot 1 oktober?
Vult u dan het verlengingsformulier in.  

Voorwaarden aanvragen Tozo2

 • U moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken, gemiddeld 23,5 uur per week.
 • Uw inkomen is teruggevallen beneden het voor u geldende sociaal minimum en dit komt door de coronamaatregelen.
 • U geeft de gemeente alle inlichtingen die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen.
 • Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en legt daar bovenop een boete op.
 • Als u in 2020 vanuit andere noodregelingen nog minimissteun of andere staatssteun krijgt, moet u dit meteen melden bij de gemeente.
 • Per huishouden is één aanvraag inkomensondersteuning mogelijk.
 • Het inkomen van uw partner wordt in mindering gebracht op de Tozo-uitkering.
 • Aanvragen is alleen mogelijk met DigiD.

Inkomensondersteuning

 • Aanvragen is mogelijk tot en met 30 september 2020. Daarna wordt de Tozo regeling gesloten.
 • Het totale gezinsinkomen wordt aangevuld tot het voor u geldende sociaal minimum inkomen.
 • Uitbetaling volgt zo veel als mogelijk op de uitbetaaldata van de bijstandsuitkering
 • Bredase ondernemer met een bedrijf in het buitenland kan alleen inkomensondersteuning aanvragen, geen bedrijfskapitaal.  

Bedrijfskapitaal (minimissteun) lenen

 • De lening heeft een verlaagd rentepercentage en is staatssteun, zogenaamde minimissteun.
 • Bij lenen van het maximale bedrag (€ 10.157) en zonder voortijdige aflossing bedraagt het voordeel € 2000.
 • Aow'er met een bedrijf kan alleen bedrijfskapitaal aanvragen, geen inkomensondersteuning.
 • De zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland kan terecht bij de gemeente Maastricht. Deze gemeente behandelt voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo : aanvragen bedrijfskapitaal.

! Door de inkomensondersteuning aan te vragen verklaart u dat uw inkomen beneden het voor u geldende sociaal minimum is als gevolg van de coronacrisis.

Inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal aanvragen (DigiD) 

Wijziging doorgeven

 • U gaat samenwonen of apart wonen.
 • U wilt inkomsten doorgeven.
 • Uw telefoonnummer, bankrekeningnummer, paspoortnummer of id-kaartnummer is gewijzigd.

Wijziging doorgeven (DigiD)