Veelgestelde vragen ondersteuningspakket middellange termijn: thema Economie  

Begin mei presenteerde Gemeente Breda het Ondersteuningspakket voor de middellange termijn. Dit pakket is inmiddels op een aantal onderdelen verlengd tot 1 januari 2021. Op deze pagina leest u veelgestelde vragen over dit pakket op het gebied van Economie

Vraag: Biedt de Gemeente Breda hulp bij het verduurzamen en toekomstbestendig maken van mijn bedrijf?
Antwoord: We breiden het bestaande ondernemersspreekuur uit in de vorm van online live sessies en er komt een apart loket voor ondernemers in zwaar weer. Ook helpen we bedrijven bij om een digitaliseringsslag te maken. We verlengen de inzet van businesscoaches en breiden de voucherregeling uit. Naast de ‘voucherregeling financiële analyse VFAB’ komt er nu ook een voucher voor financieel advies voor ondernemers met continuïteitsvraagstukken.

Vraag: Met welke vragen kan ik terecht bij het WerkgeverServicepunt West-Brabant?
Antwoord: Het WSP heeft een online crisisloket waar werkgevers terecht kunnen met arbeidsmarktvragen in relatie tot corona. Ook is er inzicht in het (online) leeraanbod en vindt er matching plaats om vraag en aanbod van personeel te verbinden.

Vraag: Wat wordt verstaan onder een ‘snelproces’?
Antwoord: Ook in deze crisistijd komt veel creativiteit los. Ondernemers komen bij ons met tijdelijke initiatieven om zo toch nog omzet kunnen generen. Deze ondernemers willen we binnen een korte termijn (7 dagen) duidelijkheid kunnen geven. Hiervoor is de Sneltoets ingericht.

Vraag: Mijn start-up / scale-up valt buiten alle landelijke regelingen. Wordt hier iets voor geregeld in het gemeentelijke pakket?
Antwoord: Startups, scale-up en innovatieve bedrijven vinden we in Breda belangrijk voor de economische ontwikkeling en vernieuwing (zie Economische Visie). Voor grotere leningen is er inmiddels een fonds via de BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij), voor kleinere leningen willen we een eigen fonds beschikbaar hebben waaruit we onder bepaalde voorwaarden leningen kunnen verstrekken aan startups.

Vraag: Wat doet Breda om lokale samenwerkingen te bevorderen?
Antwoord: De gemeente pakt haar rol in het koppelen van creatieve bedrijven en andere sectoren om nieuwe businessmodellen te bedenken. We zetten in op het bevorderen van innovaties via clusters en proeftuinen. Ook maken we gebruik van structuren en netwerken om nieuwe verbindingen te leggen en zo nieuwe kansen te creëren.