Veelgestelde vragen Ondersteuningspakket middellange termijn: thema sport en recreatie

Begin mei presenteerde Gemeente Breda het Ondersteuningspakket voor de middellange termijn. Op deze pagina leest u veelgestelde vragen over dit pakket op het gebied van sport en recreatie.

Vraag: Onze sportvereniging maakt gebruik van een gemeentelijke sportaccommodatie. Tot wanneer gaat de gemeente huur compenseren?
Antwoord: We compenseren voor de hele periode dat de sportvereniging een gemeentelijke sportaccommodatie huurt en daarvan geen gebruik kan maken door de verplichte sluiting. Dit betekent dat de huur niet betaald wordt aan de gemeente of dat de huur wordt terugbetaald. De maatregelen voor onze huurders gelden tot 1 oktober 2020.  Ruim voor die datum wordt bekeken of verlenging nodig is.

Vraag: Onze verenging huurt een sportaccommodatie bij een commerciële aanbieder. Komen wij ook in aanmerking voor het kwijtschelden van huur?
Antwoord: Uw vereniging valt dan buiten dit gemeentelijk pakket. Wij raden u aan zelf in gesprek te gaan met de aanbieder/eigenaar en een moreel appel te doen.

Vraag: Kunnen commerciële sportaanbieders ook aanspraak maken op het ondersteuningspakket ?
Antwoord: Onderdeel van dit pakket is het gedeeltelijk terugbetalen van de huur aan NAC (voor het stadion) en aan Optisport (voor de kunstijsbaan). Verder worden commerciële sportaanbieders aangemerkt als ondernemers en kunnen geen beroep doen op onderstaande maatregelen voor sport. Zij kunnen als ondernemer een beroep doen op de steunmaatregelen die voor ondernemers worden uitgewerkt.

Vraag: De bestaanszekerheid van onze sportvereniging komt in het geding. Wat kunnen we doen?
Antwoord: Als de bestaanszekerheid van verenigingen in het geding komt, kunnen we maatwerk leveren. Hiervoor stellen we een budget beschikbaar van € 250.000 van waaruit we dat maatwerk kunnen bieden. We passen het maatwerk toe als middel om bestaanszekerheid te garanderen, niet als compensatie voor gederfde inkomsten. Dus maatwerk betekent niet per definitie financiële steun of een lening. We gaan in ieder geval in gesprek met uw vereniging om o.a. vast te stellen wat de aanleiding tot de problemen is. En daarnaast zal het gesprek ook over het maatschappelijk belang van de vereniging gaan.