Veelgestelde vragen voor wijk- en dorpscentra

Wijk- en dorpscentra zijn tot en met heden gesloten. Noodzakelijke zorg-activiteiten die plaatsvinden in wijk- en dorpscentra mogen doorgaan (georganiseerde dagbesteding, WMO en inloop voor dak- en thuislozen).   

Vraag: Kunnen de dorps- en wijkcentra rekenen op financiële steun van de gemeente?
Antwoord: De gemeente vindt het belangrijk dat Wijk- en Dorpscentra in Breda blijven bestaan. Ze hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Daar waar de regelingen van de rijksoverheid niet van toepassing zijn of onvoldoende zijn waardoor het voortbestaan van een wijk- of dorpscentrum in het geding komt, kan gebruik gemaakt worden van financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning is eerder aangeboden voor de vaste lasten en extra COVID-19 kosten voor het jaar 2020. Vanaf april 2021 is er wederom financiële steun mogelijk voor de periode januari tot en met juni 2021.

Vraag: Zijn er specifieke protocollen voor fanfares en koren?
Antwoord: Ja, de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie heeft hiervoor een apart protocol opgesteld: bekijk het protocol