Voucherregeling financiële analyse Breda

Voor ondernemers en organisaties

Gemeente Breda biedt hiervoor een aantal instrumenten aan waaronder een voucher voor het laten maken van een financiële analyse. Deze voucherregeling kan u helpen om erachter te komen of er voldoende perspectief op continuïteit is. Daarnaast is het mogelijk om te sparren met een professionele business coach of één van de workshops te volgen van Business Coach Breda. Op deze pagina vindt u de voorwaarden van de voucherregeling.

Voor wie

 • MKB bedrijven of instellingen gevestigd in Breda, met minimaal 5 werkzame personen.
 • Andere instellingen die worstelen met een continuïteitsvraagstuk. Bijvoorbeeld: culturele instellingen, wijk- en buurtcentra, sportorganisaties, etc.
 • Een aanvraag VFAB wordt gedaan door ondernemingen en instellingen die serieuze twijfels hebben over de continuïteit van hun organisatie als gevolg van de coronacrisis. Of onvoldoende zicht hebben op de manier waarop de kans op continuïteit kan worden vergroot.

Wat is de voucherregeling?

De Gemeente Breda biedt in samenwerking met een groot aantal Bredase accountantskantoren een voucherregeling aan. Met de regeling kunnen ondernemers door één van deze accountantskantoren een goede financiële analyse laten maken. De analyse geeft in een beknopt adviesrapport aan of een organisatie perspectief op continuïteit heeft, inclusief aanbevelingen voor essentiële vervolgstappen.

Het rapport bevat

 • Ondersteuning bij het opstellen van een (liquiditeits-)prognose.
 • Doorrekening van de impact van de coronacrisis en de genomen en te nemen maatregelen op de prognose.
 • Vaststelling van eventuele liquiditeitstekort in verschillende scenario’s.
 • Advies over de te nemen maatregelen in de diverse scenario’s.
 • Indien discontinuïteit dreigt ontvangt u tevens juridisch advies over de mogelijke impact voor u en uw schuldeisers.

Procedure  

 • Het verzoek voor een voucher komt binnen bij de Gemeente Breda (inclusief akkoord voor eigen bijdrage van € 250).
 • De gemeente toetst aan de voorwaarden (inclusief akkoord casemanager) + stand van zaken gerealiseerde aantallen.
 • Bij positief besluit stuurt de gemeente een bevestigingsmail naar aanvrager.
 • Naam wordt vervolgens doorgezet naar accountant of adviesorganisatie: deze maakt binnen 2 dagen een afspraak en heeft de inspanningsverplichting om binnen 2 weken na de afspraak het adviesproduct op te leveren.

Voorwaarden

 • We gaan er vanuit dat de administratie is bijgewerkt en er een jaarrekening 2021 in concept is opgesteld en ter beschikking staat. Het is niet de bedoeling om de administratie op orde te gaan brengen.

Voucherregeling financiële analyse Breda aanvragen