Voucherregeling financiële analyse Breda

Voor ondernemers en organisaties

De Gemeente Breda heeft op 24 maart 2020 een breed steunpakket voor de aanpak van de coronacrisis afgekondigd. Onderdeel hiervan is de Voucherregeling financiële analyse Breda. De voucherregeling is verlengd en kan tot 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Er is budget voor maximaal 35 bedrijven.

Voor wie

Voor in Breda gevestigde ondernemingen en organisaties die als gevolg van de coronacrisis aanvullende leningen en garanties moeten aanvragen en voor de aanvraag financiële stukken ter onderbouwing moeten overleggen.

Wat is het

De Gemeente Breda biedt in samenwerking met een aantal Bredase accountantskantoren een voucherregeling aan. Met de regeling kunnen ondernemers door één van deze accountantskantoren een beknopt adviesrapport laten opstellen. Het rapport kan gebruikt worden voor besprekingen met bijvoorbeeld financiers, de Belastingdienst of leveranciers. Het rapport heeft een waarde van ongeveer € 1.750 excl. BTW. De eigen bijdrage is € 250.

De voucherregeling bevat

 • Ondersteuning bij het opstellen van een (liquiditeits-)prognose voor 2020.
 • Doorrekening van de impact van de coronacrisis op de prognose.Doorrekening van de impact van de te nemen coronamaatregelen op de prognose.
 • Vaststelling van het verwachte liquiditeitstekort in 2 scenario’s.
 • Advies over de beschikbare (rijks-)regelingen met betrekking tot de coronacrisis.
 • Bij normaal verloop wordt binnen een week na het gesprek met de accountant het rapport geleverd.

Voorwaarden

 • u gaat het product gebruiken voor het creëren van extra kredietruimte, noodzakelijk als gevolg van de coronacrisis
 • uw bedrijf is in Breda gevestigd
 • u beschikt over een (concept-)jaarrekening over 2019 waaruit geen verlies blijkt.
 • Mocht uw bedrijf in 2019 of 2020 gestart zijn en hier niet aan kunnen voldoen? Dan verzoeken wij u om u te melden bij noodfonds@breda.nl.
 • u bent persoonlijk beschikbaar om de benodigde input te leveren om de prognose op te kunnen stellen
 • het is niet de bedoeling dat de accountant u begeleidt bij het op orde brengen van de interne (financiële-) administratie
 • per KVK-nummer kunt u eenmaal gebruik maken van deze regeling
 • U betaalt een eigen bijdrage van € 250. Na ontvangst van dit bedrag neemt de accountant binnen 2 dagen contact met u op.
 • de gemeente is niet aansprakelijk indien blijkt dat de accountant uw voucher niet kan aanvaarden ingevolge het verplichte cliëntenonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Aanvragen

 • een aanvraag indienen is mogelijk tot 1 oktober 2020
 • u voegt een jaarrekening of andere stukken toe waaruit blijkt dat de onderneming in 2019 geen verlies heeft geleden
 • u voltooit de aanvraag door € 250 via iDeal te betalen
 • aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • binnen 2 werkdagen neemt het accountantskantoor contact met u op om een afspraak te maken

Voucherregeling financiële analyse Breda aanvragen